Vårens biblioteksjefmøte

Biblioteksjefmøtet 5. mai samlet nesten alle biblioteksjefene i fylket. På hver sin skjerm fra øst til vest, og helt opp til Svalbard. Dagen ble brukt til presentasjon av alle bibliotekene, og nye prosjekter vi er på vei inn i.
Se program og presentasjoner.

Vi er fortsatt i en bli kjent-fase, og brukte derfor tid på biblioteksjefmøtet til å presentere alle folkebibliotekene for hverandre. Det er alltid inspirerende å høre hva andre gjør, og den aller beste programposten er når noen får fortelle litt i dybden om et tiltak, prosjekt eller annen nyvinning.

Vi går inn i mange nye prosjekter og tiltak. Gruppearbeidene ga mulighet til innspill om formidling og formidlingskompetanse, det som ble tatt opp tar fylkesbiblioteket med til videre arbeid og planlegging. Litteraturstrategi for Nord-Norge, formidling og formidlingskompetanse og prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem sto også på programmet. Vi avsluttet dagen med et foredrag og påminnelse om viktigheten av gode og oppdaterte nettsider!

Evalueringsskjema kommer på e-post til alle biblioteksjefer.

Neste gang håper vi virkelig på fysisk møte!

Dag to på vårens biblioteksjefmøte var i sin helhet avslutningsseminaret for prosjektet Folkebiblioteket som kunnskapsaktør, fabelaktig ledet av Aud Tåga.