Trespråklig eventyrturné 2017

Kåfjord bibliotek og Bibliotek- og kulturbussen har for femte gang gjennomført en flerspråklig eventyrturné. Rundturen er gjennomført i samarbeid med Samisk Språksenter, Halti kvenkultursenter og bibliotekene i Nord-Troms.

261 barn og 55 voksne i seks Nord-Troms kommuner har hatt gleden av å motta dette kulturtilbudet de siste to ukene. Barn og voksne har gjennom 14 dager fått presentert samisk og kvensk kultur og språk gjennom sang og fortellinger med mere.

Biblioteksjef i Kåfjord Arne Steinnes retter en stor takk til Ane-Alis Vatne Johansen og Siri-Janne Koht fra Samisk språksenter i Kåfjord og Tove Raappana Reibo fra Halti kvenkultursenter i Nordreisa, som igjen har levert et meget godt kultur- og språktilbud til førskole- og småskoleelever i Nord-Troms! Tusen takk til bibliotekene i Nord-Troms for samarbeidet med planlegging og forberedelser til turneen og tusen takk til vår dyktige bokbussmann, Jim Arne Olsen, som har sørget for at tilbudet nådde trygt frem til alle på ruteplanen.

Se bilder fra turneen på Kåfjord kommunes sider.