Statistikk

ScreenHunter_03 Jan. 30 11.04På undersidene finner dere statistikktall for e-lån, råtallene som er rapportert  til Nasjonalbiblioteket fra bibliotekene i fylket og noe bearbeidet statistikk.

Ta kontakt med oss hvis dere vil bidra til eller har kommentarer til statistikkarbeidet i Troms.

Kontaktperson: Tanmayo Olsen, telefon 922 35 162