Skranken som møteplass

Bibliotekar David Wulff Sæther i skranken på Senja bibliotek

Utviklingsprosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør avviklet fagseminaret Skranken som møteplass, 9. desember 2020 som digitalt seminar. Universitetsbibliotekarene Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik fra NTNU UB Trondheim holdt foredrag om prosjektet «Skrankearbeid må få status og skinne!»

Lamøy og Kilvik gjennomførte i 2017-2019 prosjektet TREFF: Mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Funnene, som er gjort, i prosjektet viser at dette også er relevant for folkebibliotekene.
TREFF sier at det er et misforhold mellom hva bibliotektjenesten kan tilby og hvordan tilbudet oppfattes av publikum. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør fikk dette bekrefta i undersøkelsen som to næringshager i Troms gjorde på vegne av prosjektet. 

Les mer om seminaret.