September 2020

BIBLIOTEKSJEFMØTET 14. OKTOBER 
Vi minner om digitalt biblioteksjefmøtet 14. oktober. Invitasjon har vært sendt ut tidligere. Se program her. 

SAMISK SPRÅKUKE I UKE 43 
Språkuka arrangeres i perioden 19.-25. oktober. Formålet med uka er å synliggjøre og skape bevissthet om de samiske språkene. Under nordlyset – guovssahasa vuolde inngår i samisk språkuke med både fysiske og strømmede arrangement. Egen e-post om dette kommer til folkebibliotekene. 


TILSKUDD TIL DIGITAL KOMPETANSEHEVING 
KMD lyser ut engangsstøtte til digital kompetanseheving for utsatte grupper under koronaepidemien. Tiltaket er rettet mot utsatte grupper som under koronapandemien opplever større grad av isolasjon. Målet er å bidra til at disse kan ta i bruk digitale verktøy for kontakt med både offentlige og private aktører. Søknadsfrist 23. oktober. 

 
FELLESKAMPANJEN NORDISK LITTERATURUKE I UKE 46  
Årets tema er Norden i verden. Bøkene som er valgt ut har alle vunnet Nordisk Råds litteraturpris og vi prøver å kjøpe inn alle som e-bøker. Få inspirasjon til markering av dagen. På kampanjens nettside kan man lage egen eller skrive ut en standard plakat.  Standard plakat i A3 eller A4 kan bestille hos Linda Tindholm innen 19. oktober.  

 
IBBY-NORSK BARNEBOKFORUM I TROMS OG FINNMARK 
Datoene for årets arrangement er nå klare.  Også i år blir det strømming av arrangementet på Finnsnes 12. november. Opptak av sendingen vil være tilgjengelig til og med 17. november.  

 
SOMMERLES 2021 
Er det flere som vil være med i lesekampanjen Sommerles? Frist for påmelding (eller avmelding) er 27. november 2020.  På nettsiden finner dere også informasjon årets premier og bestilling av disse. Bestillingen er åpen fra 5. til 23. oktober.  

 
FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR 
Delta på fagseminar om skrankearbeid torsdag 15.10.20. 
Det digitale verkstedet 17.10.20, som bibliotekarene David Wulff Sæter og Tor Holmstad hadde ansvaret for, var svært vellykka. 16 deltakere fra bibliotekene.  
Det planlegges to nye digitale verksteder, et i november og et i januar. Vi vurderer også regionale samlinger hvor vi skal øve på å presentere for publikum. 

 
SØK OM MIDLER TIL AKTIV FORMIDLING 
Vi oppfordrer dere til å søke på de utlyste midlene, gjerne i samarbeid med nabokommuner eller organisasjonerSøknadsfrist 12. oktober. 


FELLES NYHETSBREV FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK
Fra og med oktober kommer Troms og Finnmark fylkesbibliotek til å sende ut felles nyhetsbrev.