September 2019

PEXIP-MØTE 8. OKTOBER – MELD INN ØNSKER OM TEMA

Har dere ønsker om tema som dere vil høre mer om eller diskutere med andre bibliotekansatte? Meld til trine.mellem@tromsfylke.no snarest.

BIBLIOTEKSJEFMØTE

Husk å melde dere på høstens biblioteksjefmøte 16. og 17. oktober i Tromsø. Innspill til saker dere vil ta opp kan sendes til trine.mellem@tromsfylke.no.

FELLES BIBLIOTEKMØTE I 2020

Vi har sammen med Finnmark fylkesbibliotek bestemt at vi skal ha et felles møte for bibliotekene i Troms og Finnmark fylkeskommune i Tromsø 28. og 29. april 2020. Innholdet er ikke bestemt, men vi ber dere om å holde av datoene.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Vi minner om fagseminaret for ansatte i folkebibliotek i Troms 26.-27. november. Siste frist for påmelding til aud.taga@tromsfylke er 4. oktober.

BOKÅRET 2019

Katrine Nedrejord reiser på turné i Midt-Troms i uke 40. Oversikt over alle turneene ligger på ressurssiden. Kontaktperson marit.a.somby@tromsfylke.no

INFORMASJON OM TILBUD FRA JUSSHJELPA

Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest. De ønsker å synliggjøre sin tilstedeværelse og oppfordrer alle bibliotek i regionen til å henge opp denne plakaten.

SAMISK SPRÅKUKE

Fylkesbiblioteket arrangerer miniseminar på Tromsø bibliotek 22. oktober. Vi prøver å få til streaming av seminaret. Mer informasjon, program og plakater ligger på ressurssiden.

NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI

Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 ble lagt fram av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet 2. september. Strategien kan lastes ned her hvis dere ikke allerede har fått den. Strategien vil bli tema på biblioteksjefmøtet.

TID OG STED FOR IBBY

Merk at IBBY arrangeres allerede i november i år. Informasjon ligger på ressurssidene, program kommer når det er klart.

VIKTIG INFORMASJON OM NASJONALBIBLIOTEKETS AVISTJENESTE

Tidligere måtte bibliotekene abonnere på tjenesten. Det er ikke lenger nødvendig, nå kan alle bibliotek få tilgang. Les mer om hvordan på ressurssiden

VEILEDNINGSTILBUD I GRUNNLEGGENDE DIGITAL KOMPETANSE

KS, Kompetanse Norge og KMD inviterer til samling for kommuner som skal opprette et digitalt veiledningstilbud. I den nye bibliotekstrategien sies det følgende om bibliotekene og digital veiledning: «Bibliotekstrategien bør også sees i sammenheng med regjeringens strategi for digitalisering av offentlig sektor, der bibliotekenes bidrag for å løfte den digitale kompetansen i befolkningen er fremhevet.»