Utstilling om forfatteren Idar Kristiansen

­ Utstillingen  er laget av Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter, og har vært vist på Senter for nordlige folk i Manndalen fra 6. mai til 25. august. Utstillingen vises på Halti kvenkultursenter i Nordreisa fra 2. september til 31. desember. Fra januar 2018 tilbyr vi den delen av utstillingen som består av 14 plansjer á 1 x 2,1  m til bibliotek i Troms. Det er også laget to filmer + et kort intervju med forfatteren som kan vises på skjerm eller via prosjektor. Disse finnes også på nettportalen til Senter for nordlige folk hvor det er det laget en bred digital presentasjon av Idar Kristiansen som kan vises på en pc i utstillingen. Utstillingen trenger en god del veggplass evt. gulvplass og kan evt. vises i samarbeid med andre aktører. Det vurderes også å lage en digital versjon av utstillingen som kan vises via prosjektor om det interesse for det hos bibliotek i Troms. Kontaktperson Edel Olsen.

Den kvenske og samiske kulturen, og kjærligheten til hjemtraktene, preger forfatterskapet til Idar Kristiansen fra Kåfjord. Hans debutbok Sanger fra en tundra (1957) ble godt mottatt av anmelderne i norsk presse. Diktene slår an tonen for det framtidige forfatterskapet med fokus på natur, folk og kultur på Nordkalotten. 1970 kom Korstog mot Kautokeino, en dokumentarroman av samenes opprør mot øvrighet og sosial urettferdighet. Opprøret kulminerte i et blodig religiøst oppgjør i Kautokeino høsten 1852. Hovedverket i Kristiansens forfatterskap er det romanserien Kornet og fiskene i fire bind, med utgangspunkt i den finske utvandringen til Finnmark og Nord-Troms i siste halvdel av 1800-tallet grunnet. Serien vakte både stor begeistring og intens debatt i sin samtid. For de to første bøkene i serien – Svanevinger i nord (1978) og Den salte åkeren (1979) – fikk han Aschehoug-prisen i 1980, og samme år ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris 1981 for Stiene fører til havet (1980).
I utstillingen møter vi i tillegg maleren, lyrikeren, læreren, journalisten og samfunnsdebattanten. Idar Kristiansen var en produktiv, engasjert og mangesidig kunster. En mann med mye på hjertet.