Kvensk bibliotektjeneste.

Aktive prosjekter – Tromsbibliotekene ­

I bibliotekplan for Troms er ett av tiltakene å utrede muligheta for å etablere en kvensk bibliotektjeneste. Troms fylkesbibliotek , i samarbeid med Nordreisa bibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og med  Finnmark fylkesbibliotek som prosjekteier,  har gjennomført et forprosjekt som skal avklare et mulig hovedprosjekt om kvensk bibliotektjeneste. Det er nå søkt om midler til et hovedprosjekt. Mer informasjon finnes på prosjektets nettside.