I skjønn forening (under nordlyset)

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har sendt en felles søknad om én million kroner i formidlingsmidler fra NB. Tiltaket har fått navnet «I skjønn forening (under nordlyset) – Bibliotek, litteratur og kunnskap i Troms og Finnmark». En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Lebesby bibliotek, Lyngen folkebibliotek og fylkesbiblioteket har utarbeidet søknaden.

Målet er å styrke formidling av litteratur og lesing og nå nye bibliotekbrukere ved hjelp av nye formidlings- og samhandlingsformer.

Folkebibliotekene i de 39 kommunene i Troms og Finnmark skal synliggjøres også utenfor bibliotekrommet. På flere steder og arenaer og på flere plattformer, både fysisk og digitalt.

Det vil være arrangementer med både skjønnlitterære forfattere, fagbokforfattere og andre formidlere. Vi vil ha minst en turnépakke med samiskspråklige bidragsytere og ta hensyn til at samisk- og kvensk kultur er en viktig bestanddel i vårt valg av tema.