Bibliotekrom i Troms  

    Prosjektsøknad
Fylkesbiblioteket i Troms har en rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet. «Fylkesplan for Troms 2010-2013″ understreker at alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kulturopplevelser og aktiviteter. I mars 2011 ble «Bibliotekplan for Troms 2011-2014″ vedtatt i Troms fylkesting. Gjennom bibliotekplanen ønsker fylkesrådet å bidra til at alle innbyggerne i fylket har tilgang til bibliotektilbud av god kvalitet.

Mål for prosjektet
Å utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur-, og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.

Les alt om prosjektet på bloggen Bibliotekrom i Troms