BibliotekCamp2015

    Prosjektsøknad
er et samarbeid mellom de tre nordligste fylkesbibliotekene. Målet er å arrangere en Unconference i Nord-Norge høsten 2015. Søker er Finnmark fylkesbibliotek. En Unconference er en «gjør-det-selv-konferanse» som er basert på at deltakerne setter agendaen for konferansen og temaene som skal jobbes med på morgenen på første dagen av konferansen. Arbeidsmetoden er kreativ og deltakerne settes sammen etter hvilke interesser og kompetanse de har, i ulike verksteder. Vi ønsker å teste ut hvordan denne arbeidsmetoden kan skape nytenkning, nyutvikling av tjenester og økt endringskompetanse. Dette skal bli et kreativt verksted for bibliotekansatte i nord, hvor vi kan knytte kontakter og jobbe sammen med utvikling av bibliotekene våre.