ALF inviterer til debatt!        

       Prosjektsøknad
Logoen til Astafjord litteraturfestival (ALF) er en fisker som sitter i en nordlandsbåt. Fiskeren har vi naturligvis kalt ALF. Vi ønsker å bruke logoen til alle våre fremtidige samarbeidsformer. Vår visjon er: Vi ror i lag. Derfor passer det godt når vi nå ønsker å søke midler til et av tiltakene som er skissert i handlingsplanen vår: Debatt fire ganger i året som rullerer mellom oss fire kommuner/bibliotek. Arrangementene skal hete ALF inviterer til debatt! Målet er å skape debatt om tema som opptar lokalsamfunnene og regionen vår. Kanskje vi kan ta diskusjoner i det offentlige rom som ingen andre tør sette på dagsorden?

Foreløpig program for 2014:
Ibestad 17. juni: Fra regionens moralske vokter på 1800-tallet til Gelius og syndenes forlatelse i 2014?
Lavangen 28. juni: Fra egen sameskole til integrering – på rett vei?
Salangen 27. september: Fra regionsenter til utkant?
Gratangen 29. november: Fra ishavsfangst til havbruk – bærekraftig utvikling?