Oppstartsmøte

Oppstartsmøte 5. mai 2010

Et av målene med Bibliotekplan for Troms er å utvikle samhandlingen mellom fylkeskommunen og de enkelte bibliotekene i fylket. Det er viktig å lytte til råd og innspill for på den måten få en godt forankret plan, det var ønskelig at  samarbeidspartnerene skulle kjenne eierskap til planen.

Det har derfor vært viktig å sørge for at alle de involverte partene har vært tatt med fra starten. Det er blitt arrangert to informasjonsseminarer, ett for biblioteksjefene i fylkets folkebibliotek, og et stort informasjonsmøte der vi hadde invitert bredt med representanter fra både fag- og folkebibliotek, kommuner, fagorganisasjoner og utdanning. I tillegg har vi hatt egne informasjonsmøter med Universitetsbiblioteket i Tromsø og Høgskolebiblioteket i Harstad.

På oppstartsmøtet ville vi plassere Tromsbibliotekene i både det norske og internasjonale bibliotekverdenen, før vi bevegde oss til Troms og vår egen plan.

”Det norske biblioteklandskapet – utfordringer og framtidsvisjoner” ved Leikny Haga Indergaard, avdelingsdirektør ABM-utvikling.

Folkebibliotekerne i videnssamfunnet” ved Henrik Jochumsen, lektor ved Danmarks bibliotekskole

Om bibliotekplanarbeidet ved Marit A. Somby

Gressing i hyllene og sjekking av epost.  Tromsø bibliotek og byarkiv.

Fotograf: Per Ivar Somby