Avklaringer

Arbeidsmøte 17. og 18. februar 2010

Alle biblioteksjefene i Troms ble invitert til et møte før prosessen var i gang for å finne fram til gode samarbeidsmodeller og en god prosess i samarbeid med våre nærmeste samarbeidsparter.  Tema på dag 1 var: Hvorfor plan? Representanter fra tre fylkesbibliotek var invitert for å fortelle om sine planprosesser, det var veldig inspirerende å høre hvordan andre har jobbet.

Foredragene var: ”Gjør bibliotekplaner en forskjell?” ved fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt fra fylkesbiblioteket i Hordaland. Fylkesbiblioteksjef Gunhild Alstad fra Oppland fylkesbibliotek fortalte om Bibliotekplan for Oppland og regionale bibliotekplaner i Oppland – deres prosesser og erfaringer. Prosjektleder Berit Borgen fra Vestfold fylkesbibliotek fortalte om Bibliotekplanprosessen i Vestfold, som de da akkurat var i gang med. Planen for Vestfold ble vedtatt høsten 2010 etter en meget hurtig planprosess hvor de startet med et lederutviklingsprogram, studietur, spørreundersøkelse, dialogkonferanse og utvikling av felles visjon for Vestfoldbibliotekene: Mennesker møter muligheter.

Tema på dag 2 var planens innhold. Hvilke satsingsområder, ressursbehov, struktur og organisering. Visjon, mål og ønsker for planprosessen ble også snakket om.

Mars – April 2010 Interne avklaringer – forankring innad

Hvorfor plan? Hva slags type plan? Planprosessens framdrift. Valg av perspektiv/organisering. Mål. Fokusområder.

Vedtak i fylkesrådet om oppstart 29. juni 2010