Høringsrunde

Fylkesrådet vedtok i november 2010 å sende bibliotekplanen ut på høring til kommuner og andre involverte parter med høringsfrist 15. januar 2011, det kom inn 12 innspill til høringsutkastet.

Innspill fra: