Fylkestingsbehandling

«…misunnelig på Tromsø som har et praktfullt bibliotek, de er meget flinke på samhandling og samarbeid. (…) Vi må få flere sånne bibliotek i Troms! Vi må presse på slik at vi får flere like flotte bibliotek ute i kommunene. » sagt av Line Miriam Sandberg (FRP)

«En flott plan, den er framtidsretta og har gode mål og delmål.» sagt av Frid E. Fossbakk (H)

«Tilgjengelighet for alle og elektronisk publisering er viktig framover. Bibliotekene står overfor store utfordringer innenfor det digitale, med opphavsrett mm. Dette er utfordringer som er mulig å løse og bibliotekene i Troms skal være med på de prosessene framover. » sagt av Pål Julius Skogholt (SV)

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Det var en flott opplevelse å sitte i fylkestingssalen og høre på de entusiatiske innleggene til politikerne, godt å merke at de alle som en hadde en klar oppfatning av at bibliotek er så mye mer enn bøker og viktigheten av å satse på bibliotekutvikling. Referatet (skrevet av en overlykkelig prosjektleder) viser tydelig at de var overveldet av turen og opplevelsen de hadde vært med på uka før, da de fikk møte leder for bok- og kulturbussen Anne Gerd Lehn og besøkte Dyrøy folkebibliotek.

I kø for å låne bøker på bok- og kulturbussen