Bibliotekplan for Troms 2011-2014

Arbeidet med bibliotekplan for Troms 2011-2014 er presentert på de ulike undersidene.