Nye biblioteksjefer i fylket

Kimera Skollenborg startet som biblioteksjef i 100% stilling i Nordkapp kommune 1. mars 2021.  Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Honningsvåg skole

Hilde Kjellmann startet i vikariat som biblioteksjef i Kvænangen 2. november 2020. Hun kombinerer jobben i 50% stilling med 50% stilling som lærer på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Biblioteket ligger i kommunehuset i Burfjord.

Liss Myrås starta 1. januar 2021 som biblioteksjef i Gratangen kommune. Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Gratangsbotn skole i Gratangsbotn. I tillegg til 50% stilling i Gratangen er Liss også tilsatt som bibliotekar i 35% stilling i Tjeldsund kommune.

Silja Skjelnes-Mattila overtok biblioteksjefstillinga i Storfjord 1. mars 2021. Hun kombinerer stillinga som 80% biblioteksjef med med ei 20% stilling på Storfjord språksenter hvor hun skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i kommunen. Biblioteket ligger i kommunehuset på Hatteng og har en filial i Skibotn samfunnshus.

En annen gladnyhet er at Måsøy kommune har opprettet en ny bibliotekstilling på Måsøy folkebibliotek. De ønsker seg kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Det er lenge siden en kommune i Troms og Finnmark har opprettet en helt ny bibliotekarstilling. Biblioteksjefen Lillian Jakobsens langsiktige arbeid, utstrakt samarbeid med skole og stort arbeidspress har gitt resultater.

Hyvvää kväänikansan päivää

16.mars er kvenfolkets dag. I 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet, og i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk. Troms og Finnmark fylkesbiblioteket markerer dagen ved: 

Paaskimatka er en kvensk språkturné, som vanligvis gis til elever på 5  trinn hvert år i mai/juni i tilknytning til Paaskiviikko i Nord-Troms. I år blir det den kvenske reisen med språk og uttrykk digitalt tilgjengelig i mars måned, og knyttes til 16.mars. Paaskimatka er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter IKS og Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Paaskimatka digital er støttet av Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket (2020). 

Kvensk bibliotektjeneste arrangerer en digital tegneserieprat med forfatter Terje T. Wollmann, om den kvenske tegneserien Nils ja Magga. 

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har digitalisert 18 kven- og finskspråklige predikantbrev fra Elise Balos brevsamling og publisert disse på Digitalarkivet. 

Onnee päiväle kaikile kvääniile/norjansuomalaisile. 

Gratulerer med kvenfolkets dag til alle kvener og norsk/finner. 

Seniord

Noveller, eventyr og samtaler fra Litteraturhuset

Litteraturhuset i Oslo tilbyr et gratis digitalt kulturtilbud til alle over 65 år, som kan være av interesse for mange. Tilbudet ble lansert i desember 2020, og de ønsker at flest mulig skal få glede av disse arrangementene. Derfor inviterer de alle bibliotek i Norge til å delta sånn at dere kan motta strømmingene.

Les mer om tilbudet og invitasjonen her og ta kontakt med Hedda Lidija som jobber ved Kulturhuset i Oslo på post@litteraturhuset.no.

Paaskimatka – kvenfolkets dag

Paaskimatka er en kvensk språkturné, som vanligvis gis til elever på femte  trinn hvert år i mai/juni i tilknytning til Paaskiviikko i Nord-Troms. I år blir den kvenske reisen med språk og uttrykk digitalt tilgjengelig i mars måned, og knyttes til 16. mars, som er Kvenfolketsdag. Det er de lokale bibliotekene i Nord-Troms som tar elevene gjennom dette i sine respektive kommuner.

Paaskimatka er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter IKS og Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Paaskimatka digital er støttet av Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket (2020). Paaskiviikko 2021 er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Kulturrådet.

Se filmen og lær litt kvensk

Ti forfattere har søkt på årets arbeidsstipend

Fjorårets vinner Ingvild Holvik mellom Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune og Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Per Ivar Somby

Fristen for skjønnlitterære forfattere i Nord-Norge til å søke nordnorsk arbeidsstipend utløp 1. mars. Det er fjerde år på rad at dette stipendet har vært lyst ut. I år er det ti søkere, mens det har vært rundt 20 de tre foregående årene. Hvem som tildeles årets arbeidsstipend på 100 000 kroner, kunngjøres når stipendet deles ut. Det skjer 26. juni under Festspillene i Nord-Norge i Harstad.


Årets jury er Anne Oterholm, forfatterutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet, Cecilie Løveid fra Det litterære råd i Den Norske Forfatterforening og fylkesbiblioteksjef i Troms og Finnmark, Birgit Larsen.

Arbeidsstipendet er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien, 2017-2021. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge har bedt om ei evaluering av strategien, som inngår i reforhandlingen av Den Nordnorske kulturavtalen 2018-2021. Kulturavtalen skal behandles på fylkestingene i juni.
De nordnorske fylkesbibliotekene sendte i februar en spørreundersøkelse om litteraturstrategien til forfattere, bokhandlere og litteraturfestivaler i landet og bibliotek i Nord-Norge. Fristen for å svare på undersøkelsen går ut 5. mars. Så langt er det kommet 210 svar fra forfattere, 19 fra bokhandlere, 8 fra festivaler og 34 fra bibliotek.
Fylkesbibliotekene har hatt ansvar for å gjennomføre tiltakene i litteraturstrategien, og har en del erfaringer om hvordan tiltakene og strategien har fungert. Svarene fra spørreundersøkelsen, og ikke minst kommentarene, gir et enda bredere grunnlag for å gi gode og relevante innspill til politikerne som skal avgjøre om Den nordnorske litteraturstrategien skal videreføres etter juni 2021. 

Fine strømminger fra bibliotek til barn og unge

I uke 7 besøkte to forfattere bibliotek i Finnmark med opplesninger til barn og ungdom i regi av Under Nordlyset. Onsdag var det livestrømminger fra Alta bibliotek og Sør-Varanger bibliotek.

Endre Lund Eriksen hadde en miniturné med besøk i Berlevåg bibliotek før Sør-Varanger og Monika Steinholm besøkte Hammerfest i før hun var i Alta. Strømmingene var på grunn av situasjonen ikke helt eksklusive for bibliotek, men også gjort tilgjengelig for skoler og folk hjemme. Det var flere som fikk med seg sendingene inkludert skoleklasser, og på Alta bibliotek var elever fra Gakori skole. Det ble gjort avtale med Endre Lund Eriksen om at presentasjon om bokserien «Dyrenes detektivbyrå» fra Sør-Varanger bibliotek er tilgjengelig inn i vinterferien og til og med torsdag 25. februar.

Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?

Strikkende damer ser konsentrert på skjermen
God stemning i Senjahopen under overføring av bokfest fra Tromsø bibliotek og byarkiv

Tema for det månedlige møtet mellom folkebibliotekene i fylket og fylkesbiblioteket var fysiske arrangement med digitalt innhold. 32 deltakere hørte representanter fra fem av bibliotekene i fylket delte villig av sine erfaringer. Både det de hadde lyktes med og ting de kunne gjort annerledes.

Først kommer en liten oppsummering før vi presentere erfaringer fra de enkelte. Bevisstgjøring rundt at et digitalt arrangement i biblioteket er som et ordinært arrangement.
Skape hyggelige rammer rundt og ta det på alvor.
Samtale, innledning og egne inviterte gjester kan gjøre arrangementet unikt i ditt bibliotek.

Å tilpasse ei digital visning i et stort og åpent bibliotekrom som er tilgjengelig for alle kan være utfordrende (som i Vadsø og Tromsø):
På dagtid kan det forstyrre andre som benytter seg av lokalet.
På kveldstid krever det at noen jobber seint og det er en ekstra kostnad.

Krevende å være proff på strømming – Samtidig kan mange arrangement lages kun med en telefon og en god mikrofon, man kan også ta opp på forhånd og strømme (som med Kathrine Nedrejord). Sjekk med kommunen om det finnes strømmeutstyr som kan brukes av biblioteket.

Arrangementene fra Litteraturhuset strømmes offentlig for alle, og er fine til å lage egne arrangement rundt i bibliotekene.

 1. Brita Esaiassen, bibliotekar, Senja bibliotek avdeling Senjahopen

  BOKFESTEN – TROMS LESER NORDNORSK
  Overføring fra Tromsø bibliotek og byarkiv i januar 2020 var første arrangement i den sammenslåtte kommunen. Kommunen hadde med to deltakere i leseaksjonen. Biblioteket inviterte bredt til arrangementet, godt oppmøte, overkant av 20 personer. Spenning i lufta – aldri gjort dette før. Arbeidslyd fra Tromsø, noe som var bra, ubehagelig når det blir helt stille, er lyden borte? Folket likte seg, fine kulturelle innslag, prat, strikking og kos, også snakk om BookBites. Viktig å sette pris på dem som deltar. Nådde folk med det kulturelle. Den som har ansvar for arrangementet må ha tid til å være tilstede. Brita fikk hjelp av skoleungdommer for å kunne være tilstede på arrangementet, skoleungdommer sørga for å betjene publikum. Strømming via YouTube fungerte veldig godt. Ha gode rom og ramme inn arrangementet
  Deltakerne syntes det var kjempestas å delta på arrangement sammen med folk fra Tromsø og andre steder. Ønsker flere arrangement.
 • Hilde Lorentzen, Vadsø bibliotek
  Starta strømming av Under Nordlyset, 19. oktober fra Tromsø. Ikke markedsført, noe som var bra fordi det hørtes dårlig fra Tromsø.
  Lyden fungerte da det ble strømmet fra Alta. Klage fra andre bibliotekbrukere som ikke deltok. Vadsøs første og egentlige test. Tredje gangs strømming fra Sør-Varanger med Siri Broch Johansen.
  Jørn Lier Horst på FinnLitt, ble reklamert for på en forfatterkveld. Kom en del publikum. Publikum syntes dette var ok, bibliotekansatte syntes det var ok.
  Hadde ikke tenkt på å behandle dette som et ordinært arrangement. Beklaga til publikum, og lovte at neste gang blir det servering. Halvhjerta markedsføring. Det var greit å sitte sammen og se.
  Læring: Må markedsføres ordentlig, slik det gjøres ved fysiske arrangement. Vurderer å kjøpe utstyr for å kunne strømme sjøl med tanke på å strømmer Kvenfestival i juni.
 • Stine Iversen, nestleder og musikkbiblioteka Harstad bibliotek
  Lifestream fra Litteraturhuset i Oslo, fra og med høsten 2019. God erfaring med dette, god kvalitet på lyd, bilde og deltakerne. God backup. Reklamert for disse arrangementene på samme måte som andre. På overføringa av «Smerten ved å være til» med Tirill Broch Aakre og Else Kåss Furuset: hadde de invitert diakonen ved Harstad sykehus som holdt et lite innlegg etterpå og det ble tid og rom til å snakke sammen i etterkant. 20-30 deltakere på arrangementene.
  Dersom muligheten byr seg vil vi ha strømming med samtale i etterkant Under nordlyset færre besøkende på formiddagsarrangement, lyd og bildekvalitet har vært en del opp og ned.
 • Mona Magnussen, biblioteksjef Tromsø bibliotek og byarkiv
  Biblioteket har kjørt 17 digitale arrangement som har hatt 2682 visninger.
  Krevende å kjøre digitale arrangement. Hvordan kan vi produsere et godt arrangement? Vi må jobbe mer med profesjonaliteten og vi trenger flere folk.
  Arrangementet «Kunsten å kommunisere med en tenåring» har vært veldig populært og har hatt flere hundre visninger.
  Ingen servering på grunn av koronarestriksjonene
  YouTube fungerer godt – Facebook ikke så enkelt.
 • Dagfinn Gjerde, biblioteksjef Sør-Varanger bibliotek
  Har laget 13 produksjoner fram til nå.
  Hva er det som gjør at vi er kommet så godt i gang i Sør-Varanger? Det måtte en pest til for å komme i gang. Fikk tilgang til utstyr for å strømme. Sør-Varanger kommune hadde utstyr som er i bruk fire ganger i året.  Brukes til kommunestyremøter.
  Scenerom hvor det er mulig å sette dette opp, lage et studio. Mye ledninger og koblinger.
  Har en mann i huset som har teknisk fagskole som får dette til. Kunnskap nok til å sette seg inn i dette. Har meldt seg på fjernundervisning (Stokmarknes) om produksjon av lyd bilde – er godt i gang med studiet som går over flere år.
  Tema: Lokalhistorie, kirka, internatliv, Nordnes Klippe, husflidstradisjoner i Finnmark, Sagbruk på Elvenes, 1. mai-arr. 17-maiarr med mobilt team. Produserte FinnLitt 2020 en dag. Bare Bremnes, 6. februar, juletradisjoner, nytt prosjekt retta mot eldreinstitusjoner i Sør-Varanger.
  Strømming er enormt ressurskrevende. En ting å tenke på, skal man starte med strømming så innebærer det mye arbeid.
  Noen produksjoner har hatt 4000-5000 visninger. Stor overraskelse at så mange hadde vært innom.
  Rigger nå enda mer teknisk utstyr i scenerommet. Får beholde kommunes utstyr, som låner det når de trenger det. Alle vil til oss for å lage produksjoner – gir biblioteket makt. Alle typer ressurspersoner kommer løpende. Ny og upløyd mark – i framtidas bibliotek. Dette krever ny kompetanse. Kan produsere bokanmeldelser som kan legges en pool, en mulighet til å komme på besøk til folk. Når vi kommer over den tekniske kneika terskelen med god lyd og bilde – bra nok. Da er vi på et spennende marked.

Marit Andersen Somby, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Nettkurset 23 ting om å formidle på nett.
Fylkesbibliotekene har jobba fram dette nettkurset fordi det trengs kompetanse for å formidle på nett.
Nettkurset 23 ting har ulike tema, ting 12 handler om strømming
Skal legges opp til webinarer, som vil sendes fra Viken fylkesbibliotek. Fylkesbibliotekene kan da ha refleksjonsmøter etter webinarene.

Markering av samenes nasjonaldag

På nettsiden vår om samenes nasjonaldag har vi laget en liten oversikt over noe av det som skjer i løpet av dagen og uke 5.

Her finnes en oversikt over noen strømmede arrangement som dere enten kan vise i biblioteket eller markedsføre digitalt.

På samme siden finner dere program for dagen fra både Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet. Andre nettressurser er Sametinget, Samisk bibliotektjeneste og Fotoarkivet i Troms og Finnmark.

Vi har også lagt med små snutter fra YouTube hvor man kan lære litt samisk. Bruk gjerne dette til markedsføring på egne nettsider eller Facebooksider.

Lykke til med markeringen og Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Litteraturseminar Tromsungdom leser

Forfatter Kathrine Nedrejord og rådgiver på Troms og Finnmark fylkesbibliotek Ida Zachariassen Sagberg hadde en fin samtale fra henholdsvis Paris og Vadsø.

Det årlige litteraturformidlingsseminaret i Tromsungdom leser ble gjennomført digitalt i år. For første gang hadde vi også med oss lærere og bibliotekarer fra Finnmark og mer enn 50 personer deltok på hele eller deler av seminaret.

Bokpraterne Ellen Berg Larsen og Silje Johannessen fra Tromsø bibliotek og byarkiv fortalte om tanken bak bokpraten, viktigheten av å lese og presenterte årets litteraturliste. Deretter informerte Petra Helgesen fra Foreningen les om Rein tekst og ungdommens kritikerpris og Frøydis Totland og Bente Hermstad fra Alta videregående skole fortalte oss om hvordan de hadde brukt disse tilbudene på sin skole.

Til slutt var det en fin samtale mellom Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver på fylkesbiblioteket, og forfatter Kathrine Nedrejord. Tilbakemeldingene i etterkant viste at deltakerne hadde hadde glede og nytte av seminaret.

Se program med lenke til innleggene.

Utviklingsmidler til aktiv formidling i Troms og Finnmark fylke

Formidling rundt bålet ved grillhytta på Gajajenka i Lyngen.

Sju bibliotek i Troms og Finnmark fylke ble tildelt midler til aktiv formidling på tampen av 2020. Bibliotekene får til sammen 665 000 kroner. Det var mulig å søke inntil 75 000 kroner fra hvert bibliotek på midler som skal brukes i tråd med Bibliotekstrategien 2020-2023. Følgende bibliotek ble tildelt 75 000 kroner hver: Kvæfjord, Tromsø, Målselv og Senja. Ibestad fikk 65 000 kroner mens Harstad og Lavangen fikk 50 000 kroner hver. Tromsø bibliotek og byarkiv ble også tildelt storbymidler og fikk 200 000 kroner. I dette formidlingsprosjektet skal Tromsø samarbeide med Balsfjord bibliotek.

Det kunne søkes støtte til tilrettelegging og formidling av litteratur og kunnskap til et mangfold av målgrupper, til oppsøkende bibliotektjenester eller til formidling med digitale virkemidler eller av digitalt innhold. Det kunne også søkes om midler til: Personalressurser i form av formidlere som opptrer på arenaer utenfor bibliotekrommet, å utvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skoler og skolebibliotek, formidling gjennom samarbeid mellom flere folkebibliotek, folke- og fagbibliotek eller folkebibliotek og frivillige organisasjoner, idrett og arbeidsliv og å utvikle folkebibliotekenes tilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå.