Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?

Strikkende damer ser konsentrert på skjermen
God stemning i Senjahopen under overføring av bokfest fra Tromsø bibliotek og byarkiv

Tema for det månedlige møtet mellom folkebibliotekene i fylket og fylkesbiblioteket var fysiske arrangement med digitalt innhold. 32 deltakere hørte representanter fra fem av bibliotekene i fylket delte villig av sine erfaringer. Både det de hadde lyktes med og ting de kunne gjort annerledes.

Først kommer en liten oppsummering før vi presentere erfaringer fra de enkelte. Bevisstgjøring rundt at et digitalt arrangement i biblioteket er som et ordinært arrangement.
Skape hyggelige rammer rundt og ta det på alvor.
Samtale, innledning og egne inviterte gjester kan gjøre arrangementet unikt i ditt bibliotek.

Å tilpasse ei digital visning i et stort og åpent bibliotekrom som er tilgjengelig for alle kan være utfordrende (som i Vadsø og Tromsø):
På dagtid kan det forstyrre andre som benytter seg av lokalet.
På kveldstid krever det at noen jobber seint og det er en ekstra kostnad.

Krevende å være proff på strømming – Samtidig kan mange arrangement lages kun med en telefon og en god mikrofon, man kan også ta opp på forhånd og strømme (som med Kathrine Nedrejord). Sjekk med kommunen om det finnes strømmeutstyr som kan brukes av biblioteket.

Arrangementene fra Litteraturhuset strømmes offentlig for alle, og er fine til å lage egne arrangement rundt i bibliotekene.

 1. Brita Esaiassen, bibliotekar, Senja bibliotek avdeling Senjahopen

  BOKFESTEN – TROMS LESER NORDNORSK
  Overføring fra Tromsø bibliotek og byarkiv i januar 2020 var første arrangement i den sammenslåtte kommunen. Kommunen hadde med to deltakere i leseaksjonen. Biblioteket inviterte bredt til arrangementet, godt oppmøte, overkant av 20 personer. Spenning i lufta – aldri gjort dette før. Arbeidslyd fra Tromsø, noe som var bra, ubehagelig når det blir helt stille, er lyden borte? Folket likte seg, fine kulturelle innslag, prat, strikking og kos, også snakk om BookBites. Viktig å sette pris på dem som deltar. Nådde folk med det kulturelle. Den som har ansvar for arrangementet må ha tid til å være tilstede. Brita fikk hjelp av skoleungdommer for å kunne være tilstede på arrangementet, skoleungdommer sørga for å betjene publikum. Strømming via YouTube fungerte veldig godt. Ha gode rom og ramme inn arrangementet
  Deltakerne syntes det var kjempestas å delta på arrangement sammen med folk fra Tromsø og andre steder. Ønsker flere arrangement.
 • Hilde Lorentzen, Vadsø bibliotek
  Starta strømming av Under Nordlyset, 19. oktober fra Tromsø. Ikke markedsført, noe som var bra fordi det hørtes dårlig fra Tromsø.
  Lyden fungerte da det ble strømmet fra Alta. Klage fra andre bibliotekbrukere som ikke deltok. Vadsøs første og egentlige test. Tredje gangs strømming fra Sør-Varanger med Siri Broch Johansen.
  Jørn Lier Horst på FinnLitt, ble reklamert for på en forfatterkveld. Kom en del publikum. Publikum syntes dette var ok, bibliotekansatte syntes det var ok.
  Hadde ikke tenkt på å behandle dette som et ordinært arrangement. Beklaga til publikum, og lovte at neste gang blir det servering. Halvhjerta markedsføring. Det var greit å sitte sammen og se.
  Læring: Må markedsføres ordentlig, slik det gjøres ved fysiske arrangement. Vurderer å kjøpe utstyr for å kunne strømme sjøl med tanke på å strømmer Kvenfestival i juni.
 • Stine Iversen, nestleder og musikkbiblioteka Harstad bibliotek
  Lifestream fra Litteraturhuset i Oslo, fra og med høsten 2019. God erfaring med dette, god kvalitet på lyd, bilde og deltakerne. God backup. Reklamert for disse arrangementene på samme måte som andre. På overføringa av «Smerten ved å være til» med Tirill Broch Aakre og Else Kåss Furuset: hadde de invitert diakonen ved Harstad sykehus som holdt et lite innlegg etterpå og det ble tid og rom til å snakke sammen i etterkant. 20-30 deltakere på arrangementene.
  Dersom muligheten byr seg vil vi ha strømming med samtale i etterkant Under nordlyset færre besøkende på formiddagsarrangement, lyd og bildekvalitet har vært en del opp og ned.
 • Mona Magnussen, biblioteksjef Tromsø bibliotek og byarkiv
  Biblioteket har kjørt 17 digitale arrangement som har hatt 2682 visninger.
  Krevende å kjøre digitale arrangement. Hvordan kan vi produsere et godt arrangement? Vi må jobbe mer med profesjonaliteten og vi trenger flere folk.
  Arrangementet «Kunsten å kommunisere med en tenåring» har vært veldig populært og har hatt flere hundre visninger.
  Ingen servering på grunn av koronarestriksjonene
  YouTube fungerer godt – Facebook ikke så enkelt.
 • Dagfinn Gjerde, biblioteksjef Sør-Varanger bibliotek
  Har laget 13 produksjoner fram til nå.
  Hva er det som gjør at vi er kommet så godt i gang i Sør-Varanger? Det måtte en pest til for å komme i gang. Fikk tilgang til utstyr for å strømme. Sør-Varanger kommune hadde utstyr som er i bruk fire ganger i året.  Brukes til kommunestyremøter.
  Scenerom hvor det er mulig å sette dette opp, lage et studio. Mye ledninger og koblinger.
  Har en mann i huset som har teknisk fagskole som får dette til. Kunnskap nok til å sette seg inn i dette. Har meldt seg på fjernundervisning (Stokmarknes) om produksjon av lyd bilde – er godt i gang med studiet som går over flere år.
  Tema: Lokalhistorie, kirka, internatliv, Nordnes Klippe, husflidstradisjoner i Finnmark, Sagbruk på Elvenes, 1. mai-arr. 17-maiarr med mobilt team. Produserte FinnLitt 2020 en dag. Bare Bremnes, 6. februar, juletradisjoner, nytt prosjekt retta mot eldreinstitusjoner i Sør-Varanger.
  Strømming er enormt ressurskrevende. En ting å tenke på, skal man starte med strømming så innebærer det mye arbeid.
  Noen produksjoner har hatt 4000-5000 visninger. Stor overraskelse at så mange hadde vært innom.
  Rigger nå enda mer teknisk utstyr i scenerommet. Får beholde kommunes utstyr, som låner det når de trenger det. Alle vil til oss for å lage produksjoner – gir biblioteket makt. Alle typer ressurspersoner kommer løpende. Ny og upløyd mark – i framtidas bibliotek. Dette krever ny kompetanse. Kan produsere bokanmeldelser som kan legges en pool, en mulighet til å komme på besøk til folk. Når vi kommer over den tekniske kneika terskelen med god lyd og bilde – bra nok. Da er vi på et spennende marked.

Marit Andersen Somby, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Nettkurset 23 ting om å formidle på nett.
Fylkesbibliotekene har jobba fram dette nettkurset fordi det trengs kompetanse for å formidle på nett.
Nettkurset 23 ting har ulike tema, ting 12 handler om strømming
Skal legges opp til webinarer, som vil sendes fra Viken fylkesbibliotek. Fylkesbibliotekene kan da ha refleksjonsmøter etter webinarene.

Markering av samenes nasjonaldag

På nettsiden vår om samenes nasjonaldag har vi laget en liten oversikt over noe av det som skjer i løpet av dagen og uke 5.

Her finnes en oversikt over noen strømmede arrangement som dere enten kan vise i biblioteket eller markedsføre digitalt.

På samme siden finner dere program for dagen fra både Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet. Andre nettressurser er Sametinget, Samisk bibliotektjeneste og Fotoarkivet i Troms og Finnmark.

Vi har også lagt med små snutter fra YouTube hvor man kan lære litt samisk. Bruk gjerne dette til markedsføring på egne nettsider eller Facebooksider.

Lykke til med markeringen og Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Litteraturseminar Tromsungdom leser

Forfatter Kathrine Nedrejord og rådgiver på Troms og Finnmark fylkesbibliotek Ida Zachariassen Sagberg hadde en fin samtale fra henholdsvis Paris og Vadsø.

Det årlige litteraturformidlingsseminaret i Tromsungdom leser ble gjennomført digitalt i år. For første gang hadde vi også med oss lærere og bibliotekarer fra Finnmark og mer enn 50 personer deltok på hele eller deler av seminaret.

Bokpraterne Ellen Berg Larsen og Silje Johannessen fra Tromsø bibliotek og byarkiv fortalte om tanken bak bokpraten, viktigheten av å lese og presenterte årets litteraturliste. Deretter informerte Petra Helgesen fra Foreningen les om Rein tekst og ungdommens kritikerpris og Frøydis Totland og Bente Hermstad fra Alta videregående skole fortalte oss om hvordan de hadde brukt disse tilbudene på sin skole.

Til slutt var det en fin samtale mellom Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver på fylkesbiblioteket, og forfatter Kathrine Nedrejord. Tilbakemeldingene i etterkant viste at deltakerne hadde hadde glede og nytte av seminaret.

Se program med lenke til innleggene.

Utviklingsmidler til aktiv formidling i Troms og Finnmark fylke

Formidling rundt bålet ved grillhytta på Gajajenka i Lyngen.

Sju bibliotek i Troms og Finnmark fylke ble tildelt midler til aktiv formidling på tampen av 2020. Bibliotekene får til sammen 665 000 kroner. Det var mulig å søke inntil 75 000 kroner fra hvert bibliotek på midler som skal brukes i tråd med Bibliotekstrategien 2020-2023. Følgende bibliotek ble tildelt 75 000 kroner hver: Kvæfjord, Tromsø, Målselv og Senja. Ibestad fikk 65 000 kroner mens Harstad og Lavangen fikk 50 000 kroner hver. Tromsø bibliotek og byarkiv ble også tildelt storbymidler og fikk 200 000 kroner. I dette formidlingsprosjektet skal Tromsø samarbeide med Balsfjord bibliotek.

Det kunne søkes støtte til tilrettelegging og formidling av litteratur og kunnskap til et mangfold av målgrupper, til oppsøkende bibliotektjenester eller til formidling med digitale virkemidler eller av digitalt innhold. Det kunne også søkes om midler til: Personalressurser i form av formidlere som opptrer på arenaer utenfor bibliotekrommet, å utvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skoler og skolebibliotek, formidling gjennom samarbeid mellom flere folkebibliotek, folke- og fagbibliotek eller folkebibliotek og frivillige organisasjoner, idrett og arbeidsliv og å utvikle folkebibliotekenes tilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå.

Skranken som møteplass

Bibliotekar David Wulff Sæther i skranken på Senja bibliotek

Utviklingsprosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør avviklet fagseminaret Skranken som møteplass, 9. desember 2020 som digitalt seminar. Universitetsbibliotekarene Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik fra NTNU UB Trondheim holdt foredrag om prosjektet «Skrankearbeid må få status og skinne!»

Lamøy og Kilvik gjennomførte i 2017-2019 prosjektet TREFF: Mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Funnene, som er gjort, i prosjektet viser at dette også er relevant for folkebibliotekene.
TREFF sier at det er et misforhold mellom hva bibliotektjenesten kan tilby og hvordan tilbudet oppfattes av publikum. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør fikk dette bekrefta i undersøkelsen som to næringshager i Troms gjorde på vegne av prosjektet. 

Les mer om seminaret.

Et felles løft for formidlingskompetansen i folkebibliotekene

1. desember ble det kjent at fylkesbibliotekene er tildelt 3 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette som en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer, er også en viktig del av prosjektet.  

Et viktig premiss for det kommende arbeidet er at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og ved å gjøre. Prosjektet vil gi bibliotekene mulighet til å «leke» seg fram til typer formidling som aldri er gjort før, og der alle prøver og øver med samme mål – over hele landet.

Prosjektet legger opp til både uformelle og formelle opplæringsløp, hvor kulturell bevissthet, kommunikativ og litterær kompetanse skal vektlegges. De kildene, verktøyene og metodene som bibliotekansatte har tilgang til, og måten de bruker disse på, vil tydeliggjøre og profesjonalisere bibliotekarene og rollen deres.  

Fylkesbibliotekene eier prosjektet sammen, står ansvarlige for sin del, og er navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen. Trøndelag fylkesbibliotek skal være koordinator for arbeidet. Det er et mål at bibliotekene i hele landet skal delta i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker Bok, vitensentre og nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. 

Med et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte bidra til å nå målene om å styrke den generelle lesekompetansen og kompetansen knyttet til kritisk tenkning, i befolkningen. I tillegg bidra til å nå målet om økt utlån av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er, med formidling og målrettet kommunikasjon til et mangfoldig publikum. 

Prosjektet gir bibliotekfeltet i Norge en unik mulighet til samarbeid og et felles løft for den viktige formidlingskompetansen. 

Vi gleder oss! 

Utlysning av arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Nå er arbeidsstipendet for 2021 lyst ut med søknadsfrist 1. mars 2021. Stipendet, som tildeles en skjønnlitterær forfatter bosatt i Nord-Norge, er et tiltak i den nordnorske litteraturstrategien som igjen er del av den nordnorske kulturavtalen.

Barne- og ungdomslitteratur: Formidling i fokus

Barne- og ungdomsbokforum (B&U-forum) hadde oppstart 17. november og er fortsatt åpen for interesserte bibliotekansatte fra alle fylkets bibliotek, med møtepunkt på tirsdager ca 6. ganger årlig.

Vi fikk satt tydelige mål for gruppa: Vi ønsker å få inn godt faglig innhold, skape en møteplass og et forum for gode samtaler, deling av kompetanse og ressurser. Det er et ønske om å løfte innhold ut av gruppa som også kan komme andre folkebibliotek til gode. Det ble et fint oppstartsmøte med samtale om jobbhverdagen, og forutsetningene til de ulike deltakerne.

Utfordringene er ulike, men mye er likevel felles. De fleste ønsker å fornye seg og dele tips, triks og erfaringer. Mange har interessante erfaringer knyttet til samarbeid med skoler og skolebibliotek. Vi er ikke alle skuespillere eller superformidlere: Det er viktig å være den du er! Ikke etterligne noen andre, men finne metoder og tips for formidling som passer for deg. Og så kan vi øve oss sammen. En trygg møteplass der vi kan utveksle erfaringer. Det lages en møteplan basert på oppstartmøtet med ønskede tema for møtene, som f.eks. formidlingsmetoder, lesekampanjer, bokpresentasjoner, og ulike målgrupper. Sammen fyller vi møtene med innhold.

Etter møtet ønsket alle å være med fast videre, så fremt tidspunktene passer. Påmelding til Ida Sagberg.

Det skjer mye i barne- og ungdomslitteraturens navn denne måneden. Viken fylkesbibliotek strømmer Ungdomsbokgildet direkte fra et studio i Oslo til påmeldte deltakere. I år presenteres bøkene av Andreas Kjøde (Askerbibliotekene), Astrid Aarrestad Bonilla (Midt-Buskerud bibliotek), Beate Ranheim (Viken fylkesbibliotek), Maria Balog Meldalen (Mjøndalen bibliotek) og Stig Elvis Furset (Viken fylkesbibliotek).

IBBY har også valgt en heldigital løsning i år. På svært kort varsel klarte de å tilpasse det som i utgangspunktet skulle være fysiske arrangement med strømming til å lage et heldigitalt alternativ. Bokpakkene med tre digitale foredrag har så langt fått gode tilbakemeldinger. Siri Larsen presenterte barnebøker og fagbøker, Nina Nordal Rønne presenterte bildebøker og Lise Forfang Grimnes presenterte ungdomsbøkene.

Slike kompetansehevende formidlingstiltak er nyttige både for enkeltformidlerne rundt om i bibliotekene og de som jobber med lesekampanjer og leseopplæring i skole og andre steder. Mange bibliotek har fått til å gjennomføre arrangement med inviterte deltakere som har kunne fulgt IBBY på skjerm sammen. I Troms og Finnmark har vi pleid å ha foredrag om årets samiske barne- og ungdomsbøker i forbindelse med IBBY. Det lot seg ikke gjøre i år, men Edel Olsen ved Samisk bibliotektjeneste har utarbeidet en liste med god oversikt over utgivelsene.

Her er årets boklister fra IBBY og boklisten for samiske barne- og ungdomsbøker 

Finnlitt Underveis

Lørdag 31. oktober markerte vi at det er ett år til Finnmark Internasjonale Litteraturfestival i Kirkenes. Festivalen blir 27.-30. oktober 2021 og temaet blir Underveis. På arrangementet i helga feiret vi at festivalen er underveis, og at det er 10 år siden første Finnlitt. 60 av 65 påmeldte gjester møtte på Samfundshuset på Finnlitt Underveis.

Dyktige Dagfinn Gjerde, biblioteksjef på Sør-Varanger bibliotek, var konferansier gjennom hele programmet og loset oss trygt gjennom dagen. Lisa Finnøy Ugelvik publiserte bilder fortløpende på sosiale medier, og Dag Rune Vellene sørget for proff strømming av arrangementet med fem kameraer og godt samarbeid med Musikkgarasjen på lys/lyd. I tillegg bidro flere fra fylkesbiblioteket med smittevernstiltak, billettscanning, bordservering og –bestilling, oppfølging av forfattere og scenerigg. Sonja Siltala var tilstede som fotograf og står for bildene i denne nyhetssaken.

Lørdagen startet med et musikalsk innslag fra Sør-Varanger kulturskole og programmet ble åpnet med en digital hilsen fra fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto.

Digital hilsen fra fylkesråden
Digital hilsen fra fylkesråden

Krimtimen med Jørn Lier Horst tok oss med inn i hans forfatterskap og bak sperrebåndene i flere kriminalsaker fra virkeligheten. Vi fikk også høre hans tanker om ansvaret som ligger i å skrive barnebøker: «Lesing er den viktigste egenskapen vi kan overføre til barna og barnebarna våre»

Kjersti Anfinnsen og Kjersti Kollbotn i samtale

Kjersti Kollbotn og Kjersti Anfinnsen snakket om sine forfatterskap med høytlesning, og drøfting av tema som ensomhet, makt i familierelasjoner, humor i litteraturen og det litterære språket. Samtalen skapte leselyst og begeistring hos publikum. Kjersti Anfinnsen vant Havmannprisen 2020, og Kjersti Kollbotn ble tildelt de nordnorske fylkeskommunenes årlige arbeidsstipend for nordnorsk skjønnlitteratur i 2019. Arbeidstipendet er en del av den nordnorske litteraturstrategien, som forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark, og litteraturstrategien er del av den nordnorske kulturavtalen.

I den lengste pausen ble det servert lammegryte fra Centrum kafé, og vi fikk et musikalsk pauseinnslag fra Sør-Varanger Kulturskole. Fire elever og to lærere spilte rolig jazzmusikk.

Ida Zachariassen Sagberg og Jørn Lier Horst i samtale

Arrangementet ble avrundet med en litterær samtale mellom Jørn Lier Horst og festivalkoordinator Ida Zachariassen Sagberg, der de blant snakket om å ta leserne på alvor, om hvordan én mann kan skrive 3-7 bøker i året, om William Wisting som karakter og om Mikael Niemis Koke bjørn som detektivroman Arrangementet er dekket av Sør-Varanger avis og iFinnmark.

Takk til alle bibliotekansatte og bibliotekgjester som fulgte strømmen av arrangementet. Nå begynner planleggingen av den faktiske festivalen, som foregår om ett år i Kirkenes. Da kommer blant annet Mikael Niemi, Helga Flatland og Ørjan N. Karlsson. Det er lagt ut noen få festivalpass for Finnlitt 2021 til ekstra rabattert pris.

Giellavahkku – Samisk språkuke ble avholdt i uke 43 med aktivitet fra Under Nordlyset

Mange bibliotekbesøk og fysiske og digitale arrangement

Selv i den vanskelige og begrensende tiden vi er i nå viser bibliotek seg som møteplasser for kultur og interaksjon. Forholdsregler tas, men folk møtes for å ta del i kultur og litteratur. Sist uke var samisk språkuke hvor en rekke bibliotek i Troms og Finnmark hadde fysiske og digitale arrangement, tilrettelagt via Troms og Finnmark fylkesbiblioteks paraply Under Nordlyset. Besøkende var befolkningen i kommuner, voksne og barn. Via digital deling mellom bibliotekene i Troms og Finnmark får flere mulighet for å bli en del av det som skjer. Lokalt kunne det lages opplegg rundt tema og litteraturen og spørsmål fra bibliotekene kunne stilles til aktørene via strømmebibliotekene.

I forrige uke besøkte Jens Martin Mienna biblioteket i Nordreisa, Kautokeino og Porsanger. Tromsø bibliotek og byarkiv fikk besøk av Beate Heide og Berit Alette Mienna. Alta bibliotek hadde et samiskspråklig arrangementet med forfatterdebutant Edel Marit Gaino. Siri Broch Johansen, aktuell med sin nye bok Reivvet kommišuvdnii hadde om denne en nordsamisk samtale på biblioteket i sin hjemkommune Tana med Harald Gaski og hadde videre en norsk presentasjon og opplesning av boken på Sør-Varanger bibliotek. Flere av arrangementene ble strømmet. I den samiske uken hadde også Tone Elvebakk og Janne Olsby tre tospråklige fortellingsforestillinger i Gáivuotna/Kåfjord, men som ikke var rettet mot bibliotek.

Her finner du mer informasjon om arrangementene i samisk uke.

I den samiske språkuken var det rundt 200 elever og ca.235 publikum til sammen på de fysiske bibliotekarrangementene. I tillegg var ca. 124 elever og ca. 157 publikummere til sammen med i biblioteks digitale strømmearrangement. Totalt har det vært rundt 400 personer til stede ved bibliotekarrangementene i samisk språkuke. Dette er en start med i en delvis upløyd mark med fokus på digital deling og bibliotek som møteplass. Vi erfarer dette som spennende og lærende for alle involverte og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger. Under Nordlyset hadde oppstart i Samisk språkuke i uke 43 2020 og vil fortsette med fysiske og strømmende arrangement fram til mars 2021.

Informasjon om formidlingstiltaket Under nordlyset/Guovssahasa vuolde. Her finnes også utfyllende informasjon om tid og sted for de kommende strømmede arrangementene.