Økt utlån av e-bøker

Folkebibliotekene i Troms lånte i 2016 ut 9221 e-bøker. Dette er en liten økning fra 2015, og det er utlånet til voksne som har økt. Den største økningen var i september og november. Noe av årsaken til økningen i disse månedene kan ha sammenheng med at fylkesbiblioteksjefen informerte om e-bøker i et intervju med NRK på Nasjonal bibliotekdag 1. september. Og at vi i oktober fikk  e-bøker av oversatte titler via innkjøpsordningen. Tilbudet ble større og bedre kjent.

Folkebibliotekene mottar e-bøker via innkjøpsordningene fra Norsk kulturråd. I tillegg kjøpes det inn andre titler. Av det totale utlånet for 2016 er 50% utlån av e-bøker fra Norsk kulturråd.

Utlånet av e-bøker i Troms startet i 2013. Tilbudet er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Troms og Troms fylkesbibliotek.