Januar 2020

Regionreformen

Fra 1. januar i år er vi en del av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det forventes at Troms og Finnmark fylkesbibliotek blir en seksjon under kulturavdelinga i det nye fylket, men dette er fortsatt under avklaring. Siden desember 2019 ledes Kulturavdelinga av Heikki Knutsen, tidligere fylkesbiblioteksjef i Finnmark, med Ellen Østgård som assisterende avdelingsleder. Troms fylkesbibliotek fortsetter inntil videre å være en egen enhet, og forholder seg til kommuner og andre samarbeidsparter som tidligere.

Statistikk til nasjonalbiblioteket

Mandag 3. februar åpner portalen for statistikkrapportering hos Nasjonalbiblioteket. Folkebibliotek har frist for innlevering mandag 2. mars. Les mer på bibliotekutvikling sine nettsider. Eventuelle spørsmål kan rettes til tanmayo.olsen@tffk.no

Markering av samenes nasjonaldag

Nå er det snart samenes nasjonaldag/samisk uke og vi har samlet informasjon og en del materiale til markeringen på ressurssiden. I tillegg har dere fått tilsendt materiale både pr post og e-post. Og ikke minst har Edel Olsen samlet masse ressurser til som fritt kan brukes i markeringen. Disse finner dere på bloggen Samisk bibliotektjeneste. Vi ønsker alle lykke til med markeringen og ønsker oss en tilbakemelding på hvordan dere markerte dagen/uka.

påminnelse – logo til nettsidene

Vi minner om at alle bibliotekene som har nettsider levert av fylkesbiblioteket må sende kommunenes logo i .svg-format til trine.mellem@tffk.no snarest.

Påminnelse – rapportering til leser søker bok

Leser søker bok melder om at kun et fåtall av Bok til alle-bibliotekene har svart på spørreskjemaet som er sendt ut. Vi minner om at alle bibliotek som er med i ordningen plikter å rapportere. Dere kan bruke dette skjemaet.

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

 • Informasjonsfilm om FilmBib ble lansert 15. desember. I løpet av januar er det flere som har lagt ut filmen på sine facebooksider. Ta kontakt med Aud Tåga dersom dere ønsker en større versjon av filmen til å legge ut på skjerm i biblioteket. Det arbeides nå med en informasjonsfilm om Idunn.
 • Arrangement i fagbibliotek-uka – uke 9:
  Følgende har sagt ja til å holde foredrag i folkebibliotekene i uke 9 og andre uker:
  1) Ivar Vik: Kirkeskipenes ikonografi – stadig en levende tradisjon?
  2) Per Kristian Olsen: Jevnet med jorden
  3) Lill-Karin Elvestad: Ågot Gjems Selmer.
  Dersom dere ønsker foredrag, ta kontakt med aud.taga@tffk.no. Husk å skrive dato og klokkeslett med alternative tidspunkter.
 • De som ønsker Data Detox-pakker for informasjon og utdeling i fagbibliotek-uka må ta kontakt med aud.taga@tffk.no innen 5. februar.
 • Bibliotekene i Sør-Troms (6. januar) og Midt-Troms (13. januar) går nå i gang med ny organisering av fagbibliotektjenesten. Dette er i tråd med intensjonene i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

Slektshistoriske kilder tilbake på nett

Nå er slektshistoriske kilder for Troms igjen tilgjengelig på nett og dere kan legge lenke på bibliotekets nettside. Merk at ressursen har fått ny adresse. Det kan være at noen av lenkene ikke virker, vi jobber med å få dette på plass.

tilbud om praksisstudenter

Bibliotekarutdanninga ved OsloMet har behov for praksisplasser til 1. års studentene som skal ut i praksis i perioden 27. april – 26. mai. Vi oppfordrer bibliotekene i fylket til å melde sin interesse. Å ta imot studenter kan være både lærerikt og bidra til rekruttering.  Bruk dette skjemaet hvis dere ønsker å ta imot en student.

Fellesinnkjøp fra det flerspråklige bibliotek

Fylkesbiblioteket samordner felles kjøp fra Det flerspråklige bibliotek. Se hvilke språk og bokpakker som tilbys. Dere har kort frist til å melde til tanmayo.olsen@tffk.no. SENEST fredag 31.1. Oppgi antall titler på hvilket språk og til hvilken brukergruppe.

Felles søknad om midler fra nasjonalbiblioteket

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har sendt felles søknad om én million kroner i formidlingsmidler fra NB. Tiltaket har fått navnet «I skjønn forening (under nordlyset) – Bibliotek, litteratur og kunnskap i Troms og Finnmark». Les mer og se søknaden på ressurssidene