Februar 2020

INVITASJON TIL BIBLIOTEKKONFERANSEN

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark inviterer til bibliotekkonferanse i Tromsø 28. og 29. april med påmeldingsfrist 12. mars. Informasjon om innhold og påmelding ligger på ressurssiden.

PEXIPMØTE 10. MARS – TEMA FELLES LÅNEREGLER

  • Vi inviterer til en diskusjon om felles låneregler. Et utkast til diskusjon ligger på arrangementet på ressurssiden.
  • Der ligger også oversikt over datoer for møtene utover våren. Vi ønsker fortsatt tilbemelding på tema og eventuelt ønsker om andre tidspunkt. Inntil videre bruker vi Pexip til disse møtene. Vi vet at noen av dere har problemer med å logge inn, og vi ser på muligheten til å bruke andre løsninger.

INFORMASJON OM E-LYDBØKER

Vi kjøper inn e-lydbøker for barn, men har valgt å ikke kjøpe e-lydbøker for voksne til BookBites. Dette fordi vilkårene er så lite bibliotekvennlige og at e-lydbøkene er dyre. Alle folkebibliotek har fått epost med invitasjon til å logge inn i BookBites. Da kan dere lage egne bokhyller og se hvilke e-bøker som er tilgjengelige for innkjøp. Send gjerne innkjøpsønsker til tanmayo.olsen@tffk.no. Se oppdatert tekst om e-bøker og BookBites på ressurssiden.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

  • I gruppa Folkebibliotek som kunnskapsaktør på bibliotekutvikling.no har vi lagt ut nye ressurser. Datascam-kurs, om BookBites, om Data Detox og om NB. Alle som jobber i folkebibliotek i Troms får tilgang til gruppa, kontakt aud.taga@tffk.no 
  • Informasjon om organisering av fagbibliotektjenesten og møtereferat fra arbeidsgruppa.
  • Informasjonsfilmen som er laget om Idunn er lagt ut på fylkesbibliotekets Facebook-side. Denne kan deles. En større versjon (60MB) er laget for å legges ut på skjermer i bibliotekene. Ta kontakt med aud.taga@tffk.no dersom dere ønsker dette formatet. Informasjonsfilmen om FilmBib ser ut til å ha nådd mange.
  • I denne uka som vi har kalt «Fagbibliotek-uka» og i et par uker framover er det en del aktiviteter i folkebibliotekene.

STATISTIKK

Vi minner om frist for innlevering av statistikk for folkebibliotekene 2. mars og vgs-bibliotekene 16. mars. Det er ikke sendt ut tall for e-bøker og digitale tjenester til folkebibliotekene. Disse blir fylt inn av fylkesbiblioteket.

AVTALE MELLOM NASJONALBIBLIOTEKET OG AMEDIA GIR TILGANG TIL 500 000 AVISER

Nasjonalbiblioteket og Amedia har inngått en avtale som gir publikum tilgang til alle digitaliserte aviser som er 15 år og eldre. Les mer på nettsidene til NB.

TILSKUDD TIL SKOLEBIBLIOTEK

Nå kan kommunene søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Vi oppfordrer dere til å tipse aktuelle skoler. Søknadsfrist 27. mars 2020.

TILGANG TIL LOVDATA PRO I BIBLIOTEKENE

Bibliotekene har tilgang til de samme rettskildene i bibliotekversjonen av Lovdata Pro som i fullversjonen, mens noen tilleggstjenester er moderert. Tilgangen er IP-basert og gjelder kun i biblioteket. Hvordan gå frem for å få tilgang til tjenesten?

SLEKTSHISTORISKE KILDER

Nettsiden slektshistoriske kilder i Troms er oppdatert og alle lenkene skal fungere. Vi oppfordrer alle til å legge lenke på bibliotekets nettsider og å informere aktuelle samarbeidsparter.

FORDELING AV KULTURFOND

Biblioteksentralen ber om at alle folkebibliotek sender inn skjema med opplysninger om fordeling av kulturfond-settene. Alle folkebibliotek skal ha fått epost fra Biblioteksentralen, med lenke til skjema som skal fylles ut. Har du ikke fått e-posten? Gi beskjed til tanmayo.olsen@tffk.no.

REGISTRERING AV MOBILNUMMER ELLER E-POSTADRESSE FOR MOTTAK AV PAKKER

Vi oppfordrer alle bibliotek til å sende mobilnummer/e-postadresse til marianne.finoen@tffk.no for å få melding om at pakke er ankommet utleveringssted. Dette vil gjøre at leveringen går fortere og er besparende ettersom vi nå betaler for utsending av pakkseddel.

HVORDAN BLE SAMISK NASJONALDAG MARKERT I BIBLIOTEKET?

Tilbakemeldinger på hvordan samisk nasjonaldag/samisk uke ble markert i bibliotekene kan sendes til linda.m.tindholm@tffk.no.