Oktober 2019

PEXIP-MØTE 12. NOVEMBER – DATA DETOX – PERSONVERN OG ELEKTRONISKE SPOR

På grunn av møtekollisjon har vi flytta møtet fra 5. til 12. november. Mer informasjon om tema og oppkobling. Meld gjerne fra på forhånd til trine.mellem@tromsfylke.no hvis dere skal delta.

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTET

Takk for godt møte. Vi har laget en oppsummering som ligger på ressurssiden og lagt inn presentasjonene i programmet. Spørsmål om statistikk sendes til tanmayo.olsen@tromsfylke.no som samler opp og sender videre. Vi har også oppdatert Kalenderen på ressurssiden med arrangement og felles datoer fra møtet.

RETUR AV FJERNLÅN – AVVIKLING AV EKSISTERENDE ORDNING

Vi avvikler ordningen med at bibliotekene kan sende retur av fjernlån til oss for videresending. Unntaket er bøker som skal til UiT, disse kan dere fortsatt sende til oss. Avviklingen gjelder fra 1. november og inntil videre. Ta kontakt med marianne.finoen@tromsfylke.no hvis dere har spørsmål.

TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KOMMUNALE VEILEDNINGSTILBUD INNEN DIGITAL KOMPETANSE – DIGIHJELPEN 2019

KMD lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse. Midt i blinken for bibliotekene.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Vi minner om fagseminaret 26.-27. november og ønsker flere påmeldte velkommen. Påmelding til aud.taga@tromsfylke.no innen 8. november.

IKOMP FOR VIDEREGÅENDE SKOLE LANSERT

iKomp for vgs ble lansert på Bardufoss videregående skole fredag 25. oktober. Det blir noen måneders utprøving ved de tre universitetsskolene Bardufoss, Breivang og Kvaløya før iKomp for vgs lanseres for alle.

DEN NORDNORSKE LITTERATURSTRATEGIEN

Nordnorsk forfatterlag er mottaker av stimuleringsmidlene som er et tiltak i Den nordnorske litteraturstrategien. Midlene skal blant annet brukes til å promotere nordnorske forfattere på nasjonale arenaer, slik som på Litteraturhuset i Oslo.

UKE 46 – NORDISK LITTERATURUKE

Vi minner om Nordisk litteraturuke, en del av felleskampanjene som vi kjører i Troms. Både på ressurssiden og Nordisk litteraturukes nettsider finnes informasjon, materiell og tips til arrangementer som kan brukes både i biblioteket og digitalt. Vi ber vi om at dere gir oss en liten tilbakemelding på hva du gjorde i ditt bibliotek. Foreningen Norden har sendt ut invitasjon til skolene og oppfordret dem til å delta.

IBBY

Program for de ulike arrangementene og lenke til boklistene for 2019 ligger på ressurssiden.

SOMMERLES 2020

Er det flere av dere som vil være med i lesekampanjen Sommerles? Frist for påmelding (eller avmelding) er 15. november 2019. Påmelding til linda.m.tindholm@tromsfylke.no .