Mars 2019

PEXIPMØTE 9. APRIL – TEMA FORELDREMØTER I BARNEHAGEN

Synnøve Baustad fra Tromsø bibliotek og byarkiv deler erfaringer om hvordan de legger opp møter i barnehagene. Hvordan delta i møtet? Tema på møtet i mai blir søking i Oria.

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKSJEFMØTE 2. OG 3. APRIL

Vi ønsker alle biblioteksjefene i fylket velkommen til biblioteksjefmøte på Radisson Blu i Tromsø 2. og 3. april. Program og nærmere informasjon.

KONTRAKT BOOKBITES 2019

Det er sendt ut kontrakt om tilgang til BookBites til alle folkebibliotekene. Kontrakten må underskrives og sendes tanmayo.olsen@tromsfylke.no innen 15.4. Kontrakten danner grunnlaget for faktura, som sendes etter påske.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Om fagbibliotekuka uke 13. Send oss gjerne rapport med bilder fra arrangement på biblioteket.
Vellykket kurs om Folkehelsebibliotek i Sør-Troms 15. mars. Kurset kan også holdes i de andre regionene, kontakt aud.taga@tromsfylke.no for bestilling.
Referat fra møte i arbeidsgruppa 6. mars. OBS! Ny dato for Oriakurs 15. mai.
Korg-dagene i Oslo arrangeres 23.-24. mai.
27. mars: Streaming av foredraget Finland 1918

FELLES LESEKAMPANJER

Hurra, i år blir det hele 23 lesekampanjer i Troms og Longyearbyen! Fylkesbiblioteket har laget en samleside med informasjon og tips til hvor man kan finne litteratur både på norsk og samisk. 

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET

Det er nå klart for opptak til Lederprogram for bibliotekledere i Troms og Finnmark. Søknadsfrist på det første emnet, Biblioteket i samfunnet, er 7. april.

TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER

Folkebibliotekene i fylket har tilgang til Atekst, Idunn og Pressreader gjennom bibliotekets ip-adresse. Sett av to minutter til å sjekke om du har tilgang fra ditt bibliotek. Hvis du ikke får tilgang, har biblioteket fått nye ip-adresser. Send disse til tanmayo.olsen@tromsfylke.no så vi får lagt dem inn.

OPPDATERINGER FRA FILMBIB

Filmbib sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om nye utgivelser. Det siste kan leses her. Får dere ikke nyhetsbrevene? Send en e-post med emne Nyhetsbrev til filmbib@nfi.no. Dette er en fin sak å reklamere med på nettsidene deres.

OM RDA FRA NASJONALBIBLIOTEKET

Vi minner om Nasjonalbibliotekets invitasjon til introduksjonskurs om RDA (Resource Discription and Access) onsdag 22. mai. Introduksjonen vil bli strømmet på Nasjonalbibliotekets nettsider.

AXIELL

Det kan være lurt å melde seg på nyhetsbrevet til AXIELL, som har kjøpt opp Bibliotekenes IT-senter og som vil drifte Mikromarc fremover. Her er nyhetsbrevet for mars.