Juni 2019

PEXIPMØTE 10. SEPTEMBER – TEMA E-LYDBØKER

Hvordan delta i møtet?

BOKÅRET 2019

Vi har lagt ut informasjon om Litterære turmål og Troms leser nordnorsk. Disse sidene oppdateres fortløpende.

STATISTIKK

Statistikken som dere har levert for 2018, ligger nå på Ressurssidene.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Kompetanseheving: Fagseminar om referansearbeid i bibliotek er flyttet til 26.-27. november. Ikke 27.-28. november som tidligere annonsert. Seminaret går fra lunsj til og med lunsj på Quality Saga hotel. Program og påmelding kommer i nyhetsbrevet i august.
Kurset «Stortinget, bibliotek og offentlig informasjon» blir 6.-7. november på Stortinget. Program og frist for påmelding kommer. Personer som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert.
Referat fra arbeidsgruppemøte 19. juni og møte 11. juni om undersøkelsen som to næringshager gjennomførte for oss.

BIBLIOTEKUTVIKLING.NO

Har dere meldt dere inn på bibliotekutvikling.no? Her får dere tilgang til mange forskjellige grupper som E-læring, Digital festival, Kombinasjonsbibliotek og mange andre. I gruppa E-læring får man tilgang til kursene 23 offentlige ting og Sjangerskolen.

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET

Informasjon om studiet med viktige datoer, nærmere beskrivelse og emneplan med mer ligger på ressurssiden.

E-LYDBØKER

Nasjonalbiblioteket melder at bibliotekene snart kan låne ut e-lydbøker. Pressemelding fra Nasjonalbiblioteket. E-lydbøker blir tema på Pexip-møtet i september.

HUSK Å LEGGE INN SOMMERSTENGT I BASEBIBLIOTEK

Vi oppfordrer alle til å legge inn informasjon om sommerstengt i BaseBibliotek. Dette er viktig blant annet fordi Biblioteksøk sjekker dette feltet og hopper over bibliotek som er stengt for fjernlån når den ser etter bestillingsbibliotek.

LITTERATURSTRATEGIEN OG UTDELING AV ARBEIDSSTIPEND

Fredag 28. juni kl. 14.45, bekjentgjør fylkesråd for kultur og næring hvem som er årets mottaker av arbeidsstipendet for nordnorske forfattere. Det er Landsdelsrådet for kultur som har tatt initiativet til stipendet, som deles ut for andre gang.

SKJEGGKRE

Vi har fått en henvendelse om skjeggkre og hvordan bibliotek skal forholde seg til disse. Vi har ingen felles rutiner for dette, men Nasjonalbiblioteket har laget en brosjyre om håndtering av insekt i bibliotek. Universitetsbiblioteket i Tromsø, Nasjonalbiblioteket og NOKAS skadedyr samarbeider om et prosjekt og effekten av tiltak i prosjektet skal evalueres til høsten.  Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi blir kjent med resultatene derfra.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG

Vi er i startgropa med planlegging av markering av Nasjonal bibliotekdag 2019. Sidene oppdateres fortløpende.

GOD SOMMER

Fylkesbiblioteket ønsker alle mottakere av nyhetsbrevet god sommer. Nytt nyhetsbrev kommer i august.