Desember 2019

SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNER (REGIONREFORMEN)

Fra 1.1.2020 slås de to fylkeskommunene sammen til Troms og Finnmark fylkeskommune.  Foreløpig er ikke organiseringa av fylkesbiblioteket avklart, og virksomheta videreføres inntil videre som nå. Det etableres nye nettsider for de to fylkeskommunene fra 1.1.2020. Eksisterende nettsideinformasjon for Troms fylkesbibliotek overføres midlertidig hit. Nye felles nettsider for fylkesbiblioteket kommer i løpet av første halvår 2020. Nye e-postadresser til medarbeiderne blir: fornavn.etternavn@tffk.no.

PEXIP-MØTER

Vi starter opp med Pexip-møter i februar. Har dere ønsker om tema som dere vil høre mer om eller diskutere med andre bibliotekansatte? Meld til trine.mellem@tromsfylke.no.

MARKERING AV SAMISK NASJONALDAG

Også i år oppfordrer vi til at dere lager arrangementer og utstilling i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Les mer og få gode tips på ressurssiden.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Det er oppretta ei gruppe forprosjektet på bibliotekutvikling.no. På ressurssiden finner du ut hvordan du blir medlem.
Det vil bli laga flere små informasjonsfilmer om tjenester som bibliotekene tilbyr. Den første er allerede klar, du finner den på ressurssiden.

BOKÅRET 2019

Vi gleder oss til bokfesten i januar! Vi har fått laget en plakat hvor dere kan legge inn eget kommunevåpen og eventuelt ting som skal skje lokalt før dere skriver den ut. Men OBS, ikke legg den ut før 1. januar 2020, vi har brukt det nye fylkesvåpenet vårt på den.

NY FAKTURAADRESSE

Faktura for leveranser fra 1. januar 2020 skal sendes som EHF-faktura til org. nr. 922 420 866 og inneholde følgende adresse: Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fylkesbibliotek, Postboks 701, 9815 Vadsø.

VI TAKKER FOR GODT SAMARBEID OG ØNSKER GOD JUL TIL ALLE

Vi ser fram til et like godt samarbeid i 2020.