Oktober 2018

BLIR DET LYD/BILDEMØTE 13. NOVEMBER?
Hvis dere har tema dere ønsker å diskutere med oss eller de andre biblioteksjefene ber vi om at det meldes inn til trine.mellem@tromsfylke.no innen 6. november. Vi vil da sette opp et møte. Hvis ikke, utsetter vi møtet til 4. desember. Møtet vil foregå på lyd/bilde.

PÅMELDING TIL SOMMERLES 2019
Påmeldingsfristen til Sommerles 2019 er 15. november 2018. Merk at dere som deltok i år automatisk er meldt på for 2019. Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Sommerles.

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTET
Referat og lenker til presentasjoner fra møtet er lagt ut på ressurssiden. Det kommer flere lenker etter hvert. Vi sender ut evalueringsskjema med svarfrist en av de nærmeste dagene.

SEMINARET KVENSK FORTID, NÅTID OG FRAMTID 15. NOVEMBER
Nå er programmet for seminaret klart. Påmeldingsfrist er 7. november. Se program og påmelding.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Plan for arbeidet fram mot våren og referat fra møter i arbeidsgruppa er lagt ut på ressurssidene.

VI TRENGER ILLUSTRASJONSBILDER FRA BIBLIOTEKENE
Har dere bilder fra arrangement og aktiviteter i biblioteket som vi kan få bruke i publikasjoner og på nett? Da vil vi gjerne ha dem tilsendt. Husk å innhente samtykke fra foresatte hvis det er barn som vises tydelig på bildene.

NYHETSBREV FRA FORENINGEN !LES
Foreningen !les sender jevnlig ut nyhetsbrev som kan være nyttig å abonnere på. Her finner dere nyhetsbrevet for september.

BOKÅRET 2019
Husk at det er nasjonal åpning av bokåret med høytlesning 15. januar 2019.

AUDIOVISUELT MATERIALE I BIBLIOTEKET
Nasjonalbiblioteket gjennomfører en kartlegging av audiovisuelt materiale i abm-institusjoner. Det skal utformes utkast til en plan for digitalisering av dette materialet. Alt av lyd og film/video som ikke er pliktavlevert er interessant å få inn. Folkebibliotek med slike samlinger bes ta kontakt med NB snarest. Mer informasjon på NBs nettsider.

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET
Vi har fått inn tilbud på flere av modulene i lederutviklingsprogrammet og tar sikte på oppstart høsten 2019.

MARKERING AV FELLES KAMPANJE – NORDISK LITTERATURUKE
Vi fortsetter arbeidet med å forberede markeringen og oppfordrer dere til å gå inn på ressurssiden for å registrere biblioteket og finne tips og inspirasjon. Vi oppdaterer siden fortløpende.

BARNEBIBLIOTEKSTUDIET – PÅMINNING
Vi minner om at søknadsfristen til studiet «Barn, medier og bibliotek» er 23. november.

TILBUD OM KONSERTFORTELLING OM REGINE NORMANN
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge tilbyr en konsertfortelling om Regine Normann. Forestillingen forutsetter et stemt piano, men det trenger absolutt ikke være i selve biblioteket. Et lokale i nærheten kan absolutt benyttes.