Februar 2018


BIBLIOTEKSJEFMØTE 16. – 17. APRIL 2018 – PÅMELDINGSFRIST 6. MARS
Denne gangen består biblioteksjefmøtet av to deler. Dag to faller sammen med Leser søker bok sitt 15-årsjubileum og programmet er utarbeidet av LSB i samarbeid med oss. Vær obs på at dere må melde dere på hver dag for seg. Se påmelding og program her.

SEMINAR OM DIGITAL VEILEDNING – PÅMELDINGSFRIST 21. MARS
Det er sendt ut invitasjon til seminar om digital veiledning og personvernloven i folkebibliotek i Tromsø 5.april. Se påmelding og program her.

KULTURKONFERANSEN 21. OG 22 MARS – PÅMELDINGSFRIST 9. MARS
Vi minner om fylkeskommunens kulturkonferanse – et rikt og spennende program for alle som jobber med kultur i kommunene. Bibliotek er et av temaene den første dagen. Se påmelding og program her. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Søknaden på prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble levert i uke 7.
Prosjektet skal involvere alle folkebibliotekene i fylket og handler om organisering av bibliotektilbudet, samlingsutvikling og kompetanseheving. Kommunene vil bli orientert om prosjektet etter biblioteksjefmøtet, og det vil gå kopi av informasjonen til bibliotekene. Prosjektet vil få en kort presentasjon på fylkeskommunens kulturkonferanse 21. mars. Det blir oppstartseminar 24. mai.

FORMIDLING 2018 – REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE
Onsdag 21. februar arrangerte vi oppstartsmøte i prosjekt Formidling 2018 med 16 deltakere. Les referatet her.

FASTE LYD/BILDEMØTER
På forrige biblioteksjefmøte evaluerte vi ordningen med faste lyd/bildemøter som vi prøvde å starte opp i fjor. Vi ble enig om å ha møter en gang i måneden. Møtene skal brukes til diverse samhandling- informasjon, formidling og kompetanseheving. Tema for møtene skal være kjent i god tid i forveien. Send tilbakemelding om hvilke ukedager som ikke passer til marit.andersen.somby@tromsfylke.no Send også inn ønsker om tema. Oppstart etter påske.

LES FOR SVINGENDE 2018
Vi minner om at fristen for å melde seg på er 3. april. Priser og påmeldingsinformasjon her.

STATISTIKK
Vi har ikke mottatt brev fra Nasjonalbiblioteket om frist for innlevering av statistikk. Vi oppfordrer dere til å kladde tallene på forhånd, slik at de kjapt kan leveres inn og vi slipper utsettelser. Skjema er det samme som i fjor og kan printes ut fra NBs nettside for bibliotekutvikling.

Her finner dere utlånstall for e-bøker Tall for bestand og tilvekst e-bøker blir sendt dere på epost.

KULTURHUSMIDLER
Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Frist for kommunene å sende søknad til fylkeskommunen er 1. april.

SPØRSMÅL FRA KULTUR I TROMS: HVEM HAR PIANO?
Kultur i Troms jobber med en forestilling om Regine Normann som de ønsker å tilby til bibliotek. I den forbindelse ønsker de svar på hvilke av bibliotekene i Troms som eier et akustisk piano eller har et i sin umiddelbare nærhet. Send svar til: dominique.guyot@tromsfylke.no

FJERNLÅNET HAR FÅTT NYE TELEFONNUMMER
Marianne Finøen – telefon 902 31 384
Tanmayo Olsen – telefon 922 35 162