Desember 2018

LYD/BILDEMØTET I JANUAR UTGÅR
Planlagte møtedatoer våren 2019 er 12. februar, 12. mars, 9. april, 7. mai og 4. juni. Alle dager 08.30-10.00. Meld gjerne inn tema dere ønsker at vi skal ta opp.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

  • Fagbibliotekdager i folkebibliotekene i uke 13/2019. Sett av uka til aktiviteter. Meld inn forslag til aktiviteter innen 9. januar 2019. Se planene så langt.
  • Sakprosa for ungdom. Fylkesbiblioteket har bestilt en del eksemplarer av Faktafyk, sakprosatidskrift for ungdom. Les mer på ressurssiden.
  • Kompetanseheving. Informasjon om søkekursene ligger på ressurssiden. Merk at det er påmeldingsfrist til det videregående kurset 10. januar.

FELLESKJØP FRA DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK
I 2018 foretok fylkesbiblioteket en samlebestilling fra folkebibliotekene til Det flerspråklige bibliotek for å kunne kjøpe færre eksemplarer enn minimumsantallet som Det flerspråklige bibliotek effektuerer. Vi har nettopp sendt faktura til bibliotekene som var med på ordningen i 2018. Bibliotek som ønsker å bestille et lite antall bøker via felleskjøpet i 2019, kan sende bestilling til Tanmayo Olsen. Vi tar forbehold om at vi når minimumsantallet Det flerspråklige bibliotek setter for de enkelte språkene.

SEMINAR TROMSUNGDOM LESER
Vi ønsker velkommen til seminar 22. januar 2019. Se program og påmelding. Vi har nå lagt ut litteraturlistene som er laget av bokpraterne på ressurssidene. Disse er fine å bruke når dere skal formidle litteratur til ungdom og unge voksne. Lenk gjerne også til litteraturlistene fra bibliotekenes nettsider.

TILBAKEMELDING PÅ NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI
Vi minner om at Nasjonalbiblioteket gjennomfører ekstern evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018. Alle folkebibliotek har fått e-post med spørreskjema, og vi ser at mange av bibliotekene i fylket ikke har svart. Vi oppfordrer dere til å svare på undersøkelsen og si hva dere mener om Nasjonalbibliotekets tjenester. Dette er også en anledning til å gi innspill til den nye strategien som er under arbeid. Spørreskjemaet finner dere her.

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET
Det er avklart at Oslo Met også skal levere de tre lederfagsmodulene, i tillegg til den bibliotekspesifikke modulen som de allerede har fått tilsagn på. Vi starter den bibliotekfaglige modulen med et oppstartsseminar 4. og 5. september. Så fort som mulig på nyåret kommer vi med mer utfyllende informasjon. Vi ser fram til å endelig starte opp – dette kommer til å bli veldig bra! Ta kontakt med Marit A. Somby hvis dere har spørsmål og begynn gjerne med å snakke med din nærmeste leder om dine planer.

BOKÅRET 2018

INVITASJON TIL BIBLIOTEKKONFERANSE I MURMANSK
Finnmark fylkesbibliotek arrangerer bibliotekkonferanse i samarbeid med Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek og Murmansk regionale barne- og ungdomsbibliotek og inviterer med kolleger fra Troms og Nordland. Invitasjon til konferansen ligger på nettsiden til Finnmark fylkesbibliotek. Pris for konferansen (inkl. buss tur/retur Kirkenes-Murmansk, fire overnattinger i Murmansk, måltider satt opp i programmet og konferanseinnhold) kr 5000,- per person.

TILBAKEMELDING IBBY
Vi minner om at vi vil ha tilbakemelding fra dere som arrangerte IBBY og gjerne også fra dere som deltok. Send til Linda Tindholm.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL ALLE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Vi vil takke for et godt samarbeid i året som har gått og ser fram til videre samarbeid i 2019.