Nyhetsbrev

Fylkesbiblioteket sender ut månedlig nyhetsbrev til folkebibliotekene i Troms. Nyhetsbrevet erstatter tilfeldige e-poster med informasjon fra oss, og gjøre at informasjonen blir mer synlig og oversiktlig. Nyhetsbrevet sendes ut siste onsdag i måneden og vil inneholde informasjon om arrangementer, nyheter fra oss og fra bibliotekene i Troms og eventuelle relevante nasjonale saker. Oppslagene vil i stor grad lenke videre til mer omfattende omtaler. Konkrete saker som dere skal ta stilling til, som invitasjoner til møter og seminarer, vil fortsatt bli sendt særskilt.

Alle de utsendte nyhetsbrevene ligger under fanen Nyhetsbrev.