Mars 2020

MØTER PÅ TEAMS FRAMOVER 

Vi kommer til å fortsette å invitere folkebibliotekene til ukentlige møter på Teams fram til situasjonen normaliseres. Referat fra disse møtene legges ut på ressurssidene. Neste møte blir tirsdag 31. mars med tema BookBites. Vi tar imot forslag til tema for fellesmøtene og eventuelt tema for møter med mindre grupper ved behov. 

UTVIDET TILGANG TIL PRESSREADER 

 Troms fylkesbibliotek har kjøpt tilgang til PressReader alle folkebibliotekene i Troms som bruker Mikromarc. Dette er allerede tilgjengelig for Bibliofil-bibliotek. Dette gir tilgang til PressReader uten å være fysisk på biblioteket, men direkte gjennom Meg og mitt. Vi gir beskjed når dette er på plass og sender dere en bruksanvisning til brukerne. Inntil da kan brukere aktivere appen ved fysisk å oppsøke biblioteket og logge på via bibliotekets wifi. Tilgangen varer nå i 60 dager.  

UTLÅN AV FYSISK MATERIALE – ANBEFALING FRA FYLKESBIBLIOTEKET

  Troms fylkesbibliotek anbefaler at bibliotekene ikke låner ut fysisk materiale i perioden fram til 13. april. Begrunnelsen for anbefalinga er todelt: Bøkene kan være smittebærere i lang tid, hvor lang tid ser ut til å være uklart. For å hindre smitte fra låner til låner kan man stenge for innlevering, men smitte fra bibliotek til låner er fortsatt en risiko. Den andre begrunnelsen er at biblioteket ikke bør bidra til økt ferdsel i det offentlige rom. Det er enklere å gi et slikt råd når det nå kommer en digital løsning for å utstede lånekort, se Nasjonalbibliotekets nyhetssak fra 23. mars. Vi oppfordrer alle til å formidle de digitale bibliotektilbudene, og til å ta kontakt med enkeltlånere dere tror kan ha nytte av veiledning i bruk av disse tjenestene. 

TID FOR IKOMP 

Vi oppfordrer alle som ikke har gjennomført iKomp-kursene om å gjøre det i disse dagene. Det er to versjoner av kurset, ett for studenter og ett for videregående skole. Begge er relevante, og det er viktig at ansatte i bibliotekene kjenner disse kursene for å kunne veilede brukere i informasjonskompetanse. Aud Tåga inviterer til samtale om kursene mandag 30. mars, kl. 1400 og torsdag 2. april, kl. 1400. Meld fra til henne før mandag dersom du vil delta, så får du invitasjon til møtet. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR  

Vår lukka gruppe “Folkebibliotek som kunnskapsaktør” på FORUM på bibliotekutvikling.no er et sted hvor vi kan dele kunnskap og informasjon. Der ligger gode eksempler på tiltak som har vært gjennomført. Dere finne disser under Nyheter. Meld fra til Aud Tåga dersom dere ikke finner noe.  
Oppsummering fra fagbibliotek-uka 2020 

DIGITALE BIBLIOTEKRESSURSER 

Det gjøres en stor jobb over hele landet med å formidle digitale bibliotekressurser til brukerne. Vi har laget en sak på våre ressurssider og følger opp med mer informasjon. Regjeringen har også bevilget penger til digital formidling i folkebibliotek og ekstra midler til innkjøp av e-bøker. Disse midlene fordeles gjennom Nasjonalbiblioteket og Troms og Finnmark får 917 000 kroner. Kulturtanken og Forfattersentrum samarbeider om å formidle litteraturproduksjoner fra DKS ut digitalt. Se omtale og lenker til produksjoner.