Lyngen folkebibliotek er på flyttefot

Litt moro må man ha det når man flytter

Biblioteket har vært i samme bygning i 28 år, og de siste sju årene har de vært plaget med vannlekkasjer. Nå er det så ille at de må flytte ut innen 1. mai. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt hvor de skal flytte, kommunestyret tar en avgjørelse 4. april.  De nye biblioteklokalene blir en midlertidig løsning til nye lokaler er tilgjengelige, så de må

Det er nok å ta av både av esker og bøker.

belage seg på ny flytting igjen om noen år. De midlertidige lokalene har nok atskillig mindre areal og arbeidet med å slanke samlingen betraktelig før flytting er viktig. Kassering og nedpakking er i gang og Edel Olsen fra fylkesbiblioteket bidrar med hjelp til det. Utenfor biblioteket står en container klar til å fylles og mange bøker blir også lagt ut for salg. Biblioteksjef Åse Hansen satser på å åpne i de nye lokalene i løpet av juni.