Søk i nordiske samkataloger

Fylkesbiblioteket har tilgang til bibliotekbasene Netpunkt i Danmark og Subito i Tyskland gjennom abonnement og kan bestille fra disse. Lån fra Netpunkt og Subito er gratis.

Norge

Nasjonalbiblioteket
Søk i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger. Les mer om samlingene
og om hvordan bestille fjernlån av digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket.

Oria
Søk i norske fag- og forskningsbiblioteks felles portal til deres samlede materiale. Les mer om Oria.

Biblioteksøk 
Søk og bestill i felles biblioteksbase for norske folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Les mer om Biblioteksøk

Artikler

Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart)
Referanser til artikler i norske og nordiske tidsskrifter og årbøker i norske bibliotek

Tidsskrifter

Norsk samkatalog for periodika (SAMPER)
Referanser til tidsskrifter, årbøker, serier, utenlandske aviser i norske bibliotek

Sverige

Libris
Søk og bestill i felles biblioteksbase for svenske folkebibliotek og fag-og forskningsbibliotek. Lån fra Libris er gratis. Les mer om Libris.

Danmark

Bibliotek
Søk i felles biblioteksbase for danske offentlige bibliotek. Kopier og medier må bestilles i Netpunkt. Fylkesbiblioteket har tilgang til Netpunkt gjennom abonnement.

Finland

Vaari
Søk i Finlands nasjonale depotbibliotek . Bestill via direkte kontakt. Lån fra Vaari er gratis.

Bestillinger fra bibliotek utenfor Norden sendes til fylkesbiblioteket eller til  Nasjonalbibliotekets innlånstjeneste.