Litteraturforsyning

Fjernlånsavdelinga har ansvar for litteraturforsyning gjennom:

  • å drifte fjernlån og innlån, utføre referansearbeid, gi råd om samlingsutvikling og lånetjenester
  • utlån av e-bøker
  • å inngå konsortier for digitale ressurser

Her vil vi samle alle våre ressurser, lenke til eksterne ressurser og gi nyttige tips.