Litteraturlister

Her ligger litteraturlister som er brukt i Tromsungdom leser de siste årene. Listene er utarbeidet av dyktige bokpratere og presenterer aktuell samtidslitteratur, primært for elever som går første året på videregående. Listene er klare i desember hvert år og legges ut fortløpende.

Litteraturliste 2019 med omtaler

Litteraturliste 2019

Litteraturliste 2018 med omtaler

Litteraturliste 2018

Litteraturliste 2017

Litteraturliste 2017 komprimert

Litteraturliste 2016