Leser søker bok

Rekrutteringsfilm lsbTroms fylkesbibliotek er et bok til alle-bibliotek i regi av Leser søker bok. Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.  De gir støtte til forfattere, illustratører og forlag som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulike lesebehov. For alle skal ha mulighet til å få tak i bøkene samarbeider Leser søker bok med et stort antall bibliotek i alle landets fylker. Disse bibliotekene kalles bok til alle-bibliotek.

Bok til alle-bibliotek finnes i disse kommunene i Troms:
Bardu, Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen,Skjervøy, Skånland, Storfjord, Sørreisa og Tromsø,  I tillegg er biblioteket i Tromsø fengsel med.
Leser søker bok drifter bloggen utavhylla.wordpress.no – en blogg for Bok til alle-bibliotekene. Her kan du lese hva superleseombud i Troms, Ingunn Bendiksen, syns om å være leseombud.
Fylkesbiblioteket har laget et rekrutteringsbrev som kan tilpasses med kontaktinformasjon til det enkelte bibliotek og sendes ut til organisasjoner hvor man ønsker å rekruttere leseombud. Tips kan være frivillighetssentraler, Røde kors, LHL, pensjonistforeninger, bygdelag med mer.
Leser søker bok har laget en rekrutteringsfilm for leseombud. Denne kan godt vises på en skjerm i biblioteket hvis dere har mulighet til det.
Kontaktperson: Trine Mellem, telefon 77788205