Lesekampanjer

Foto: W. Ratama

Glade barn viser fram diplomene sine.

I Troms og Finnmark er det tilsammen fire ulike sommerlesekampanjer for barn. Sommerles og Les for svingende. Begge kampanjene retter seg mot barn og unge fra 1. til 7. klasse. Begge kampanjene har oppstart 1. juni og avsluttes 31. august.

Til sammen 30 kommuner i fylket deltar på Sommerles og her ble det arrangert en felles kick-off mandag 25. mai. Les for svingende, som eies av Tromsø bibliotek, har i år med kommunene Dyrøy, Gratangen og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Lyngslesehesten


Lyngen folkebibliotek har lansert sin egen lesekampanje som heter Lyngslesehesten hvor de inviterer barn fra 6 til 13 år med. Kampanjen er godt i gang og avsluttes 1. september.

LeseSkarven


Også Skjervøy folkebibliotek har utarbeidet en lesekampanje for barn som heter LeseSkarven. Kampanjen er godt i gang og har også sin avslutning 1. september.

IBBY (Norsk barnebokforums nettsider finnes lister over barne- og ungdomslitteratur fra 2015 og frem til 2019.

Bloggen til Samisk bibliotektjeneste har veldig god oversikt over samisk litteratur og bøker om samer og samiske forhold. I år får vi laget plakater og lesekort på samisk, som sendes ut til alle bibliotekene. Vi ønsker tilbakemelding på om dette er noe som bør tilbys i framtiden.

I for hadde vi stor deltagelse på alle kampanjene og vi håper og tror at tallet for 2020 blir høyere. Vi ber derfor om at alle leverer tall over antall bøker som blir lest i din kommune.

Kampanjene avsluttes 31. august. Et lite tips i den anledning er å slå sammen markeringen av Nasjonal bibliotekdag og eventuell bokfest for å markere slutten av lesekampanjen.