Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. I Troms bruker vi hele uke 5 på markeringen. Vi oppfordrer til at dere lager arrangementer og utstillinger i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Fylkesbiblioteket har en liten pott med midler som kan brukes i forbindelse med arrangementer i tilknytning til markeringen. For eksempel deler av honorar og lignende. Meld behov til linda.m.tindholm@tffk.no 

Følg med på nettsiden til Samisk bibliotektjeneste som oppdateres fortløpende med nye utgivelser.

Foto: Elisabeth Meyer. Kautokeino skoleinternat 1940.


En spennende ressurs som kan brukes i markering av dagen er Samiske bilder fra Fotoarkivet i Troms og Finnmark. Samlingen inneholder bilder som kanskje akkurat dine lånere har interesse av.

Arrangementer
Som en del av markeringen av dagen videreformidler vi disse strømmede arrangementene som dere kan motta i biblioteket eller formidle videre på egne sider eller Facebook.

Dette skjer ved UiT under samisk uke.
UiT – Norges arktiske universitet bidrar med mye spennende under samisk uke fra 31. januar til 6. februar. Her får du en oversikt. Flere av arrangementene er digitale og kan strømmes.

Lanseringsseminar: «Samenes historie fra 1751 til 2010»
Fredag 5. februar kl. 14.00
«Samenes historie fra 1751 til 2010» er et nettarrangement fra UiT Norges arktiske universitet. Åpent for alle på eller utenfor Facebook.
Endelig er bind to av Samenes historie klar for lansering! Boka «Samenes historie fra 1751 til 2010» (Red.: Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin. Cappelen Damm 2021) tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager.

Offisiell feiring av samenes nasjonaldag
Lørdag 6. februar kl. 11.45

Sámi álbmotbeaivvi doalut Romssas 2021 / Feiring av samenes nasjonaldag i Tromsø 2021. Nettarrangement (Facebook Live) Åpent for alle på eller utenfor Facebook.
Årets offisielle feiring av samenes nasjonaldag skjer på rådhuset i Tromsø, som tradisjonen tilsier. Dessverre er ikke rådhuset åpent, men arrangementet live steames og vårt håp er at flest mulig har anledning å delta i den digitale feiringen av dagen.
Program for dagen finner du her.

Bággojohtin. Tvangsflyttingen. Foredrag av Elin Anna Labba.
Lørdag 6. februar kl. 13:00

Bággojohtin. Tvangsflyttingen. Foredrag av Elin Anna Labba
Nettarrangement fra Litteraturhuset i Oslo. Åpent for alle på eller utenfor Facebook
Da Norge ble selvstendige i 1905, begynte et stort nasjonsbyggingsprosjekt. Men den nye nasjonen var ikke for ale. Få år senere vedtok Norge og Sverige en reinbeitekonvensjon, som i praksis bestemte hvor mange rein som var tillatt på den norske siden. Resten av reinen, og familiene som eide reinflokkene, måtte flyttes. På samisk ble det et eget ord: Bággojohtin. Tvangsflytting. Hvordan har denne politikken påvirket samisk liv i generasjonene etter?
Journalist og forfatter Elin Anna Labba forteller historien om hvordan det gikk til. Hun har intervjuet mange som opplevde tvangsflyttingen, og deres barn og barnebarn. Hennes egen farfar var en av dem.

Andre arrangementer
Senter for Nordlige folk i Manndalen i samarbeid ed Giellasiida/Samisk språksenter og Riddu Riddu Festival.

Sametinget
Sametingets nettsider finnes en animasjonsfilm, der du kan lære litt mer om bakgrunnen for nasjonaldagen. Det er også lurt å følge med på siden for å få med Sametingets markering av dagen.

Har dere tips om andre som burde vært nevnt, send gjerne e-post til linda.m.tindholm@tffk.no

Disse YouTube-filmene en fin måte å lære litt samisk.
https://www.youtube.com/watch?v=-m6jPX8jtpQ – Lær å telle på samisk

https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI – Lær samisk på 1 – 2 – 3

https://www.youtube.com/watch?v=vT7FprRfPRA – Her lærer du å si hva du heter på samisk og spørre hva noen heter

https://www.youtube.com/watch?v=6YpDkXBVO_o – Litt hilsning og hvordan si alfabetet

https://www.youtube.com/watch?v=8G1D3UTcihI – Diverse spørsmål.!

https://www.youtube.com/watch?v=hvjxCtSo95I – Fortelle litt om seg selv + Tallene fra 11-20

Alt dette kan brukes fritt til formidling i ditt bibliotek. Vi oppfordrer alle bibliotekene å markere dagen/uken. Samisk bibliotektjeneste tilbyr depotpakker som kan brukes både til utlån og utstilling. Ta kontakt med Edel og avtal dette nærmere. edel.olsen@tffk.no

Lykke til med markeringen av samisk nasjonaldag.