Arrangementshåndbok

Her er noen enkle hjelpemidler som bibliotekene skal bruke når arrangement planlegges og gjennomføres i regi av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus.

Litteraturhusteamet er enig om felles retningslinjer for annonser, plakater, foldere og små publikasjoner. Disse skal brukes av alle som gjennomfører arrangementer som en del av prosjektet.

Egen budsjettpost for arrangement
Det er viktig at bibliotekene har en budsjettpost som kan brukes til arrangement. Hvor stor den skal være avhenger av økonomien, men det er viktig at posten opprettes. Skal «Lov om folkebibliotek» følges, er arrangement et av tiltakene som skal til og det bør gjenspeiles i budsjettet.

Det er mulig å søke støtte hos Norsk forfattersentrum. Frister den 15. i februar, mai, august og november.

Kjøreplan for arrangement utarbeidd av Nordreisa bliotek

Huskeliste arrangement
Arrangementsrapport – mal
Huskeliste for annonser
Produksjon av plakater og foldere
Krav til arenaen

Eksempler på utforming av plakater:

Plakat 1
Plakat 2
Små publikasjoner