Lederrollen og styringsgrunnlag

Våren 2020 Modul 2 – Lederrollen og styringsgrunnlag

Viktige datoer

 • 22.-23. januar – Obligatorisk samling i Tromsø. Thon Hotel Polar. Program kommer.
 • 16. mars Webinar. Klokkeslett bestemmes i fellesskap på samlingen i januar.
 • 27. april 2020 – Midtveisevaluering med Mind i Tromsø – Sted ikke bestemt. 
 • Bibliotekkonferanse for ansatte i Troms og Finnmark arrangeres i Tromsø 28. og 29. april på Rica Ishavshotell.
 • 7. mai Webinar. Klokkeslett bestemmes i fellesskap på samlingen i januar.
 • 27.-29. mai. Eksamensperiode, 48 timers hjemmeeksamen. 3000 ord.

Det blir ti tematiske fagbolker

 • Intro: Lederskap – styring og ledelse
 • Ledelse som konsept
 • Ledelse for hvem og hva?
 • Meg som leder
 • Lederutvikling
 • Styringsfunksjoner – rammer og innhold
 • Økonomistyring – budsjett og regnskap
 • Målstyring
 • Nøkkelindikatorer og styringsgrunnlag
 • Lederfunksjonen – både styring og ledelse

Mer om gjennomføring

Det vil være 11 videoer som blir tilgjengeliggjort i Canvas suksessivt, hvorav to blir innslag med bibliotekledere som tar for seg relevante temaer innenfor sin lederfunksjon.

To arbeidskrav: Ett som er et faglig refleksjonsnotat knyttet til egen lederfunksjon, omkring 1500 ord. Ett som er flervalgsoppgaver (multipe choice), som innebærer å besvare omkring 10-15 spørsmål gjennom flervalg.

En utdypende plan blir tilgjengelig medio desember. Studentene vil da også få beskjed om hva de bør forberede/lese før første samling i januar.

Pensum

 • Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (146 s.)
 • Birkinshaw, J. (2014). Bli en bedre sjef: Hvorfor god ledelse er så vanskelig. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (159 s.) 
 • Busch, T., Vanebo, J., & Johnsen, E. (2009). Økonomistyring i det offentlige (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (300 s.) 
 • Samt noen få artikler, så til sammen omkring 700s.

Om emnet

Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til en lederrolle i offentlige organisasjoner. I tillegg til at lederrollens ansvars- og funksjonsområder skal tydeliggjøres, innebærer det særlig en oppmerksomhet mot innsikt i styringsdelen av funksjonen knyttet til målstyring og økonomi.  Tematisk vil emnet særlig ha en oppmerksomhet mot utøvelse av lederrollen som skal bidra til en økt innsikt i hvordan lede andre og seg selv. Men også forhold som målstyring, budsjettplanlegging, regnskap og styringsunderlag i form av statistikk vil være temaer som berøres.

Mind AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å motivere til at studentene samhandler godt og at alle kommer seg igjennom studieforløpet på en god måte. Det individuelle løpet der studentene sammen med Mind jobber fram en treningsplan tas i hovedsak de to første semestrene, høsten 2019 og våren 2020. Midtveisevaluering (1 dag) i april.

OBS! Når eksamen er gjennomført i modul 1 i desember 2019 vil Oslo Met flytte alle studentene over i det nye emnet i sitt datasystem, så man trenger ikke søke på nytt. Studieavgift betales som vanlig.