Ledelse gjennom utvikling og samarbeid

Modulen starter opp høsten 2020.

Fra emneplanen
Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til rollen som bibliotekleder. Det innebærer også en oppmerksomhet mot innsikt i endringsbehov, håndtering av innovasjon og fornyelse, bruk av prosjekt som virkemiddel i endring, samarbeid og alliansebygging samt en økt bevissthet knyttet til profilering og kommunikasjon i virksomheten.

Emneplan

Viktige datoer
3.-4. september 2020 – Digitalt oppstartsseminar
Tirsdag 20. oktober 09.00 – 12.00 – webinar
Søndag 8. november – Innlevering av arbeidskrav
Mandag 23. november 12.00 – 15.00 – webinar

Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Pensum og arbeidskrav
Prosjektveilederen: for deg som vil skape verdi
Forfatter: Vaagaasar, Anne Live ; Skyttermoen, Torgeir
Utgivelsesår: 2017
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Utgivelsessted: Oslo
ISBN: 978-82-02-54932-9
Totalt antall sider: 223 s.

Endringsledelse og ledelsesendring : fra plan til praksis
Forfatter: Hennestad, Bjørn W. ; Revang, Øivind
Utgivelsesår: 2017
Utgave: 3. utg.
Utgiver: Universitetsforlaget
Utgivelsessted: Oslo
ISBN: 978-82-15-02911-5
Totalt antall sider: 270 s.

Et arbeidskrav – skriftlig innlevering 1500 ord (2000 hvis to/flere skriver sammen) dvs. ca. 5 sider.

Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen – 3500 ord
Eksamen utleveres onsdag 23. november klokka 10.00 og leveres onsdag 2. desember klokka 10.00