2017 Biblioteksjefmøte – november

Velkommen til Biblioteksjefmøte 15. og 16. november!

Oppsummering biblioteksjefmøtet 15. og 16. november 2017. (Obs! nye lenker i teksten)

  1. Vi går videre med prosjektsøknad «Bibliotek som kunnskapsaktør» og tar med innspill fra gruppearbeid. De som var gruppeledere leverer referat fra gruppearbeid til Aud tåga. Vi legger dokumentasjon for prosjektet på egen plass på Ressursside for bibliotekene i Troms. Gruppeoppgaver med innspill finner dere lenger ned i programmet.
  2. Biblioteksjefmøter 2018: 16. og 17. april og 16. og 17. oktober.
  3. Det blir felles kampanjer i 2018 som i 2017. Alle markerer som det passer best hos dem.
  4. Det blir mulig å delta på Sommerles for bibliotekene i Troms i 2018. Påmeldingsfrist til fylkesbiblioteket var 1.12.17.
    Tilsammen sju bibliotek fra Troms er med. Disse er:  Tromsø, Harstad, Lenvik, Målselv, Bardu, Skånland og Torsken.
  5. Lyd-/bildeseminar. Vi må kunne bruke Skype for Business. Møtene må være forutsigbare mht tidspkt og deltakere. Gjennomføring forutsetter engasjement/behov fra kommunene. Fylkesbiblioteket kommer tilbake med et forslag for gjennomføring.

PROGRAM for biblioteksjefmøtet 2017
Sted: Radisson Blu hotell Tromsø

Onsdag 15. november
11.00-11.30 Velkommen og en kort runde – hva har skjedd siden sist?
11.30-12.15 Nasjonalbiblioteket v/Hilde Ljødal – Om prosjektsøknader. Ppt om Utviklingsmidler og søknadsprosess.
12.15 – 13.15 Lunsj
13.15 – 15.15 Tema: Folkebiblioteket som kunnskapsarena – prosjektsøknad
Gruppeoppgaver til gruppearbeid på biblioteksjefmøtet 15 -16/11 2017, med innspill fra gruppene under hver oppgave.
15.15 – 15.30 Vi beveger oss til bransjetreffet på Driv
15.30 – 16.30 Publikumsutvikling, synlggjøring: Forlags, festivalers og medias rolle.
16.30 – 17.00 Pause og vi beveger oss tilbake til Radisson Blu
17.00 – 18.00 Årshjul 2018 og evaluering av gjennomførte kampanjer.
Gjennomføring og tilbakemeldinger:
1. Samefolkets dag og Tråante.
2. Verdens bokdag
3. Nasjonal bibliotekdag
4. Nordisk bibliotekuke

Kl. 19.00 Middag på hotellet

Torsdag 16.november
OBS!  Vi starter dagen på Bransjeseminar for litteraturfeltet som holdes på Kulturhuset i Tromsø.
09.00-10.00 Tema: Litteratursatsing i kulturpolitikken, nasjonal litteraturpolitikk og nordnorsk litteraturstrategi
10.00 – 10.30 Pause og vi beveger oss til datarommet på Fylkeshuset.
10.30 -12.30 Seminar om referansearbeid.
12.30 – 13.30 Lunsj på Raddison Blu.
13.30 – 14.30 Forts. seminar om referansearbeid på hotellet.
14.30-15.00 Kort info om diverse, oppsummering/evaluering av dagene og avslutning med kaffe og noe å spise. Vel hjem!

Offisiell åpning av Ordkalotten 2017
17.00 – 18.00 på Tromsø bibliotek
Ved ordfører Kristin Røymo. Prolog ved Ánde Somby. Presentasjon ved Anna Fiske.
(Med forbehold om endringer)

Forberedelser til møtet:

Årshjul 2018 – Ta med datoer du vil vi skal merke oss, arrangementer mm som bør legges inn i vår felles kalender.

IKOMP
Som en del av forberedelsene til å diskutere bibliotekets rolle som kunnskapsaktør bør alle gjennomgå nettkurset iKomp før møtet.

Prosjektsøknad
Prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket om folkebibliotek som kunnskapsaktør skal utarbeides i samarbeid med UB. Utkast til prosjektsøknad sendes ut før møtet.

VIL DU DELTA PÅ ORDKALOTTEN 16.-18. november?
Vi minner om muligheten til reisestøtte for ansatte i folkebibliotek i Troms for å delta på Ordkalotten. Søknad sendes til aud.taga@romsfylke.no. Meld også fra om du kan tenke deg å være frivillig.

Økonomi:
Kommunene dekker reiseutgifter. Fylkesbiblioteket dekker oppholdet på Radisson Blu hotell, lunsjer og middag onsdag kveld. Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.

Annet:
Programmet til Bransjetreffet.