IBBY 2020

I år kommer IBBYS høstkurs til Troms i uke 46. Da er det igjen klart for en gjennomgang av årets utgivelser innenfor barne- og ungdomslitteratur.

IBBY-arrangement i Troms og Finnmark 2020

På grunn av korona er de tre fysiske hovedarrangementene avlyst, men alle som har vært påmeldt et arrangement vil få tilgang til foredragene som digitale pakker.

IBBY har laget redigerte opptak av alle foredragene som erstatning for arrangementene. De digitale pakkene vil ligge tilgjengelig i en mappe på Sharepoint, og lenke med passord sendes til dere arrangører direkte fra IBBY sentralt. Det er dere de lokale arrangørene som organiserer og videreformidler pakkene til sine påmeldte. I Finnmark videreformidler Kari Lund Johnsen e-postene med tilgang til foredrag og passord, videre til arrangørene som så videresender disse til sine påmeldte.

På grunn av reiserestriksjoner for ansatte i fylkeskommunen kommer foredraget om Samisk barne- og ungdomsbøker til å utgå. Vi ber om at dere gjør listen med Samisk barne og ungdomslitteratur kjent for de som deltar på arrangementet ditt.

Harstad bibliotek har tilgang til digitale forelesninger
Tirsdag 10. – 12. november
Kontaktperson:  Anneli@harstdbibliotek.no


Tromsø bibliotek og byarkiv har tilgang til digitale forelesninger
Onsdag 11. – 13. november
Kontaktperson: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no


Senja bibliotek har tilgang til digitale forelesninger
Torsdag 12. – 17. november
Kontaktperson: kristin.strand.iden@senja.kommune.no


Boklister 2020
Boklistene for årets bøker finner dere her på IBBYs nettsider.

Årets forelesere
Siri Larsen presenterer barnebøker og fagbøker. Nina Nordal Rønne presenterer bildebøker og Ragnhild Malfang (vikar for Lise Forfang Grimnes) presenterer ungdomsbøkene. Se oversikt og presentasjon av forelesere på årets turné.
Edel Olsen, Rådgiver Troms og Finnmark fylkesbibliotek presenterer Samiske barne og ungdomsbøker.

Pakkene:
Grunnpakken består av tre kurs: bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker. Kursene varer i 60 minutter hver.
I tillegg kan dere velge foredrag om fagbøker.
Alle presentasjonene varer i ca 60 minutter.

Priser:
IBBY er en ideell organisasjon som tilbyr foredragene. Fordedragene kjøpes av arrangementsbibliotekene. Fylkesbiblioteket koordinerer arrangementene i fylket og sponser alle arrangementsbibliotekene.

Digitale pakker
Digitale pakker er utviklet som alternativ til fysiske arrangementer i forbindelse med Korona-pandemien.
Grunnpakken kr. 10 000 og fagbokpakken kr. 3 000. Fylkesbiblioteket skyter fortsatt inn kr. 8 000 pr. arr.

Fysiske arrangement
I Troms er kostnadene fordelt mellom Troms og Finnmark fylkesbibliotek og den enkelte kommunene/arrangør.
For grunnpakken er egenandelen  pr. arrangement kr. 10.000,- Troms fylkesbibliotek dekker det overskytende beløpet. (Prisen for grunnpakken er kr. 18 000,-)
Egenandel fagbokpakke, kr. 4 000,- pr arrangement.
Samisk litteratur dekkes av fylkesbiblioteket.

Boklister fra tidligere år finner dere på IBBYs nettsider.
Lista over Samiske- barne og ungdomsbøker 2019 ligger her. Last ned

Minner om at dere kan bli medlem i IBBY, da får du redusert pris på høstkurset og medlemsbladet. Oppfordrer også de som har Facebook om å følge IBBY der.