Giellavahkku – samisk språkuke – Uke 43.

Giellavahkku – samisk språkuke – går av stabelen i uke 43. Giellavahkku markeres i folkebibliotekene i Troms og Finnmark med en rekke arrangement med samiske forfattere både fysisk og digitalt. Noen samiskspråklige arrangement og noen tospråklige – på samisk og norsk. 

Jens Martin Mienna besøker bibliotekene i Nordreisa, Kautokeino og Porsanger med sin helt ferske bok om Nilla og Atekatt som har Halloween som tema.

Tromsø bibliotek og byarkiv får besøk av Beate Heide og Berit Alette Mienna som fremfører fortellingsforestillingen Nammalávlla – en fortelling om en isbjørnunge som kommer vekk fra mammaen sin mens de vandrer mot havet. Arrangementet er på samisk og norsk og strømmes til alle andre bibliotek i fylket som er interessert.

Fra Alta bibliotek strømmes det samiskspråklige arrangementet med forfatterdebutant Edel Marit Gaino som leser fra sin nye bok Dološ balddonasat (Gamle skrømt).

Tone Elvebakk og Janne Olby har tre tospråklige fortellingsforestillinger i Gáivuotna/Kåfjord basert på deres siste bok om dukkene Elle og Ándá som er redd for ruohttagállis. Juleforberedelser er tema.

Siri Broch Johansen er aktuell med sin nye bok Reivvet kommišuvdnii. Den er også gitt ut på norsk: Brev til kommisjonen. Den inneholder 70 dypt personlige tekster stilet til Sannhets- og forsoningskommisjonen med Johansens tanker rundt fornorskningen, holdninger til samer og de samiske språkene. Hun og Harald Gaski samtaler om denne på nordsamisk i biblioteket i forfatterens hjemkommune Tana. Hun besøker også Sør-Varanger bibliotek hvor hun presenterer og leser fra boka på norsk. Dette arrangementet strømmes til andre bibliotek i Troms og Finnmark.

Disse arrangementene inngår i formidlingstiltaket Under nordlyset/Guovssahasa vuolde. På nettsidene til Under nordlyset finnes utfyllende informasjon om tid og sted og hvor man kan se de strømmede arrangementene.

Andre arrangement og hendelser i Giellavahkku:

Jearahallamat čájáhusa birra /Intervju om utstillinga Jođi buoret go oru
Evy Andersen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek deltar sammen med Karasjok historielag. Videoopptak av muntlige historier knyttet til utstillingsprosjektet fotograf Elisabeth Meyer i samiske områder. 21.oktober. Møterom Sentrumsbygget. 09-11:00 og 13:00-16:00.

Trespråklige nettsider
Troms og Finnmark fylkesbibliotek utvikler nye nettsider for folkebibliotekene. I Finnmark får folkebibliotekene en ny, smidig løsning for å vise nettsider på både samisk, norsk og kvensk. Samiskspråklige skal finne informasjon på sitt språk hos sitt lokale bibliotek. Flere av disse sidene lanseres i Giellavahkku

Arrangement i folkebibliotekene i Troms og Finnmark

19/10 kl. 10.30 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Halti/Nordreisa bibliotek
Tospråklig arrangement, nordsamisk/norsk
Målgruppe: barnehage/småtrinn/mellomtrinn

19/10 kl 11.30 – Nammalávlla – en fortelling om en isbjørn unge som kommer vekk fra mammaen sin mens de vandrer mot havet
Den fortelles på norsk av forfatter Beate Heide og på samisk av Berit Alette Mienna
Tromsø bibliotek og byarkiv
Tospråklig arrangement
Målgruppe: barnehage/småtrinn/(mellotrinn)
(strømmes fra Tromsø bibliotek til bibliotekene i Troms og Finnmark) 

19/10 kl. 18.00 – Siri Broch Johansen – Reivvet kommišuvdnii.
Samtale med Harald Gaski
Tana folkebibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: voksne

20/10 kl. 10.00 – Edel Marit Gaino: Dološ balddonasat.
Alta bibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: mellomtrinn/ungdomstrinn/voksne 
(strømmes fra Alta bibliotek til folkebibliotekene i Troms og Finnmark)

21/10 kl. 11.30 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Kautokeino folkebibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: barnehage/småtrinn/(mellomtrinn)

22/10 kl. 10.00 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Porsanger bibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: barnehage, småtrinn/(mellomtrinn)

22/10 kl. 09.00 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. Manndalen. Salen Senter for nordlige folk/Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn

22/10 kl. 11.00 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. 
Birtavarre. Kåfjorddalen skole/Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn

22/10 kl. 1300 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. 
Olderdalen. Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn 

23/10 kl. 14.00 – Siri Broch Johansen: Brev til kommisjonen.
Sør-Varanger bibliotek
Norskspråklig arrangement
Målgruppe: voksne 
(strømmes fra Sør-Varanger bibliotek til folkebibliotekene i Troms og Finnmark)

Arrangement med samiske forfattere (til utskrift)

Giellavahkku/Samisk språkkuke