Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført

Elever i klasserom med ryggen til. Foreleser ser mot gruppa.
Ragnar Audunsson foreleser for studentene

Før jul gjennomførte studentene sin første eksamen, i modulen «Biblioteket i samfunnet». Alle kom igjennom med meget godt resultat. Vi er mektig imponert over engasjement og gjennomføringsevne, det er utfordrende å skulle følge et studieløp samtidig som man er i full jobb som bibliotekleder.
Gratulerer til alle studenter!

Nå er vi over i nytt år og 22.-23. januar er det oppstartseminar for modul nummer to i Tromsø. Dette semesteret skal studentene konsentrere seg om emnet «Lederrollen og styringsgrunnlag» sammen med lærer Torgeir Skyttermoen fra Oslo Met og veilederne Håkon Tveiterås og Magnus Ingebrigtsen fra Mind AS.

  • Hva vil det si å være leder i en offentlig organisasjon?
  • Hvordan er min rolle som bibliotekleder i kommunen?
  • Hvordan synliggjøre biblioteket i kommuneadministrasjonen?
  • Hva er forskjellen mellom styring og ledelse?
  • Hvordan lede andre og utvikle meg selv som leder?
  • Hvordan planlegge og sette mål for bibliotekets utvikling?

Dette er spørsmål som studentene vil jobbe med i det kommende halvåret. Mind AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling.

Semesteret er lagt opp med webforelesninger, webinar, arbeidskrav med refleksjon rundt egen lederfunksjon og en to-dagers hjemmeeksamen i slutten av mai.

Vi heier fra sidelinja og ønsker alle lykke til!