Kompetanseheving

Digitalt avslutningsseminar 6. mai 2021

Digitalt seminar 28. januar 2021: Offentlig informasjon

Fagseminar: Skranken som møteplass 9. desember 2020

Digitalt verksted 17. september 2020

Fagseminar om skranketjeneste, referanseverktøy mm 15. september 2020

Søkekurs 11. juni 2020

Prosjektverksted og fagseminar om referansearbeid i bibliotek. 26. – 27. november 2019 på Quality Saga Hotel i Tromsø. Informasjon om påmelding ligger på programmet. Målgruppa er ansatte i folkebibliotek i Troms.

Søkekurs Oria 14. mai 2019 på fylkeshuset. Kursholder: Tanmayo Olsen.

Intens jobbing i Oria. Foto: Tanmayo Olsen

15 av 17 påmeldte jobba engasjert og intenst med søkeoppgavene og ga uttrykk for at dette var nyttig. David Wulff Sæther fra Lenvik bibliotek viste oss hvordan studenter logger inn og hvilke tilganger de har ved bruk av VPN. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en sjekkliste for hva man må huske på når man skal søke. Sjekklisten baserer seg på innspill fra deltakerne på tidligere søkekurs.

Deltakerne fikk evaluere kurset og kursrommet i etterkant.

Datarommet på Fylkeshuset fungerer godt for workshops, fordi man sitter litt tett og dermed kan samarbeide og lære av hverandre underveis. Folk syntes også at det var ok luft, selv om rommet er lite og man sitter tett.

Pexip-møte om Oria 7. mai 2019. Møtevert: Tanmayo Olsen. Pexip-møtene er kortere møter hvor vi tar opp løst og fast om et bestemt tema. Søkekurset er en workshop, hvor dere kan sitte i ro og mak og øve dere i å søke i Oria, med veileder tilstede. Det var flere som meldte behovet for å ha god tid til å øve seg i søking på de søkekursene vi har hatt tidligere. Derfor tilbyr vi denne muligheten. Hvis det på Pexip-møtet kommer fram spesielle tema som man ønsker å jobbe mer med, tar vi det med til kurset 14. mai.

Kurs: Folke-helse-biblioteket 15. mars 2019
Biblioteksamarbeidet i Sør-Troms gjennomførte kurset «Folke-helse-biblioteket». Kurset tar utgangspunkt i erfaringene og metodene i prosjektet med samme navn. Prosjektet ble gjennomført ved Lenvik bibliotek og Sigrid Stangnes var prosjektleder.
Tidspunkt: Fra kl. 1100 til kl. 1530, fredag 15. mars 2019.
Kurssted: Harstad bibliotek
Kursholder er Sigrid Stangnes.

Påmelding til Aud Tåga med kopi til Stine Iversen innen 1. mars.

Videregående søkekurs 23. januar 2019
Det var 16 deltakere på søkekurset 23. januar. Fem påmeldte meldte avbud av ulike årsaker. Kurset var delt i to økter, begge på nesten tre timer. Kursholdere var Torstein Låg og Grete Overvåg fra Universtetsbiblioteket Tromsø og Tanmayo Olsen fra Troms fylkesbibliotek. Det var satt av god tid til søking, men som alltid kom det ønsker om at det gjerne kunne vært mer tid til søk i Oria. Det ble jobbet godt med oppgavene som ble utdelt. Deltakerne fikk også utdelt brukerveiledning til Oria.no,  som har fått nytt grensesnitt. Torstein Låg har laget videoer om søk i Oria. Brukerveiledninger og lenker til videoene ligger under fanen Ressurser.  

Grunnleggende søkekurs 17. og 18. september 2018

Evalueringsspørsmålene etter søkekurset 17. og 18. september ble skrevet på tavla på gammelmåten.

Kurs i grunnleggende søking 17. og 18. september 2018
Kursprogram
Oppsummering