Faglig seminar Tromsungdom leser

Kari Spjeldnæs ga oss 12 gode grunner for å lese.

29. januar ble det årlige seminaret i DKS-tilbudet Tromsungdom leser holdt i Tromsø. Det var rundt 30 deltakere, både lærere og skolebibliotekarer fra videregående skole og bibliotekarer fra folkebibliotek.

Etter innledningen sto Monika Steinholm på programmet. Først i samtale med Susanne Baumgärtel om hvordan det var å bli intervjuet av en gruppe elever etter metoden Barnebokbad. Susanne ga oss en innføring i metoden og tankene bak, før samtalen. Vi fikk høre at det ble et helt annerledes intervju når alle elevene hadde lest boka og sammen utformet spørsmålene. De gikk dypere inn i handlingen og tematikken og stilte gode spørsmål. Uten en slik forberedelse kan det lett bli mange spørsmål av typen Hva tjener en forfatter?

Deretter fortalte Monika Steinholm om samarbeidet med Anneli Furmark om å lage en tegneserieversjon av boka Nærmere kommer vi ikke.

Etter lunsj holdt Kari Spjeldnæs foredraget «Kule lesere: Om betydningen av å lese og konsentrere seg» Hun er litteraturviter og har blant annet vært forlagsdirektør for litteratur i Aschehoug i 15 år. Kari er opptatt av å formidle viktigheten av å lese og viser til den siste PISA-undersøkelsen som sier at barn og unge leser mindre enn før. Hun sier blant annet at hvis vi skal verve flere unge til lesing, må vi voksne vise fram at vi leser og fortelle fra det vi leser. Det var et interessant foredrag med en engasjert og kunnskapsrik formidler som det kom mange gode tilbakemeldinger på.

Vi fikk også en smakebit av aktuelle titler som elevene får presentert da de fire bokpraterne presenterte hver sin tittel fra boklista. Til slutt ga Silje Johannessen oss trender for bokåret 2019