2020 Digitalt biblioteksjefmøte – oktober

Program

 9.00-09.30: Digital morgen-mingling for dem som ønsker det

09.30-10.30: Velkommen og kort presentasjon av deltakerne

10.30-10.45: Pause

10.45-11.30: Prosess for arbeidet med handlingsplan

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.00: Finansieringsmodell for e-bøker i Troms og Finnmark

13.00-14.00: Planlegging 2021 

Ulike tiltak og aktiviteter, felles møter og nyhetsbrev, annet som kan deles.
Se aktivitetskalenderen på ressurssiden.

14.00-14.10: Pause

14.10-15.00: Nye felles utviklingsprosjekt i Troms og Finnmark?

Idemyldring forankret i Nasjonal bibliotekstrategi og utlysning av utviklingsmidler i 2021

15.00-15.15: Oppsummering/takk for denne gang