Desember 2020

 
KURS I LESERSØRVIS – LEDIGE PLASSER OG EKSTRA KURSDAG 
Det er mer enn 20 påmeldte til kurs i lesersørvis og vi setter opp en ekstra kursgruppe. Det blir kurssamlinger mandager kl. 1230-1330 og tirsdager 0900-1000. Deltakerne velger dagen som passer. Kurset starter i januar. Påmelding til mona.fonnes@tffk.no. Se informasjon om kurset

OPPSTART AV SISTE MODUL I LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET  
Modulen Kommunale virksomhetsledere i samspill mellom politikk og administrasjon sparkes i gang med oppstartsseminar 28. og 29. januar. Vi oppfordrer alle til å sjekke ut pensumlistene for de fire modulene, her finner du mange interessante bøker og artikler.  

TILSKUDD TIL NYBYGG ELLER MODERNISERING/OMBYGGING AV BIBLIOTEK – WEBINAR TORSDAG ETTERMIDDAG 
Torsdag 3. desember kl. 18.00-19.30 arrangeres webinar om tilskuddsordninger med tema “Spillemidler til kulturarenaer”. Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, f.eks. grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek. Påmelding her

VI ØNSKER INNSPILL TIL BIBLIOTEKSJEFMØTET I MAI 2021 
Vi har allerede begynt å tenke på neste biblioteksjefsmøte og ønsker innspill til tema og gjennomføring. Se kalender og referat fra forrige møte. Innspill sendes til sunniva.knutsen@tffk.no

MØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 15. DESEMBER – TEMA: BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER 
Fylkesbiblioteket vil invitere folkebibliotekene i fylket til felles digitale møter tredje tirsdag hver måned klokken 08.30 – 09.30. I det første møtet presenteres prosjektet Biblioteket som samskaper. 

AKTUELLE NYHETSBREV SOM KAN ABONNERES PÅ  
Mange institusjoner og organisasjoner sender jevnlig ut nyhetsbrev som kan være nyttig å abonnere på. Her er noen av dem, tips oss gjerne om flere.  
Helsebiblioteket       Kulturrådet        Leser søker bok         Nasjonalbiblioteket         
Norsk filminstitutt/Filmbib 

INFORMASJONSMATERIELL FRA NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 
Hvor godt kjenner dere til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek? NLB tilbyr å sende trykt materiell for utdeling til bibliotek som ønsker å gjøre tilbudet kjent.   

UNDER NORDLYSET 
Hans Olav Lahlum kommer til Tromsø bibliotek og byarkiv 7. desember for å snakke om det amerikanske presidentvalget og sin nye bok “Trump, Biden og slaget om USA”. Arrangementet strømmes, og vi oppfordrer til å lage arrangement i egne bibliotek. Bruk gjerne materiell og tekst fra ressurssidene til å lage egne Facebook-arrangement.  

SKAL DITT BIBLIOTEK HA DIGITAL ADVENTSKALENDER? 
Eller vet du om andre litterære adventskalendre? Tips oss så deler vi videre. Se våre adventskalendere på Facebook: Finnmark fylkesbibliotek og Finnlitt.  

BIBLIOTEK PÅ FACEBOOK 
Facebooksidene til Finnmark fylkesbibliotek og Troms fylkesbibliotek slås sammen. Følg gjerne begge sidene sånn at dere er sikre på å følge oss etter sammenslåinga. Vi deler gjerne innlegg og arrangementer som bibliotekene har, send en e-post til kari.lund.johnsen@tffk.no  eller linda.m.tindholm@tffk.no med tips. 

TILTAKSMIDLER FRA NB TIL BIBLIOTEK I TROMS OG FINNMARK 
Hurra, ni av kommunene i Troms og Finnmark har fått til sammen 665 000 kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Les saken og se alle tildelingene på Nasjonalbibliotekets nettsider

23 TING OM Å FORMIDLE PÅ NETT 
Fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek utvikler kurset, som skal gi deltakerne konkrete kunnskaper om å formidle på nett. Sju av tingene er allerede publisert og flere kommer etter hvert.  

GAMLE E-POSTADRESSER FASES UT  
E-postadressene fornavn.etternavn@ffk.no og fornavn.etternavn@tromsfylke.no fases ut fra 1. januar 2021. Fra da av er det er det fornavn.etternavn@tffk.no som gjelder. 

ARBEIDSSTIPEND 2021 
Fylkesbibliotekene i Nord-Norge forvalter den nordnorske litteraturstrategien, og fylkeskommunen deler årlig ut et arbeidsstipend til en nordnorsk skjønnlitterær forfatter bosatt i landsdelen. Nå er arbeidsstipend for 2021 utlyst med søknadsfrist 1. mars 2021. Løft gjerne fram tidligere stipendmottakere sammen med annen nordnorsk litteratur dere formidler. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR 
Det er god oppslutning om det digitale verkstedet PressReader og Atekst torsdag 3. desember. Prosjektet følger opp med nye verksteder i januar og februar. Påmeldinga er åpen. 
Fagseminaret Skranken som møteplass går som planlagt 9. desember. Påmelding til aud.taga@tffk.no innen 4. desember. 

E-BØKER OG BOOKBITES 
BookBites Troms og Finnmark slås sammen til et felles konsortium fra 1. januar 2021. Informasjon kommer direkte til folkebibliotekene i kommunene.  

FJERNLÅN FRA MØRE OG ROMSDAL 
Problemet med transportordninga fra bibliotek i Møre og Romsdal fungerer nå som normalt etter å ha ligget nede i en periode på to måneder. 

JULEHILSEN 
Vi på fylkesbiblioteket ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.