Delta i høring av Regional planstrategi

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring «Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024». 
Høringsfrist 7. mai 2021

Innspill fra kommuner, institusjoner og organisasjoner danner kunnskapsgrunnlaget for strategien. Forslag til satsingsområder begrunnes i hovedfunn fra kunnskapsgrunnlaget. På bakgrunn av dette foreslås det i planstrategien «Se nord» å utarbeide nye regionale planer for Troms og Finnmark med temaene: Klimaomstilling, transport, like levekår og god livskvalitet, kultur og bibliotek.

Folkebibliotekene i fylket kan bidra til høringa gjennom sin kommune ved å gi uttrykk for at det er behov for en felles plan for bibliotektjenestene i fylket.

Høringsbrev og høringsdokument