Bibliotekpris til Nordreisa

Ordfører Hilde Nyvoll deler ut prisen til
biblioteksjef Margrethe Haslund.

Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund mottok 1. september Den nordnorske bibliotekprisen. Ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll delte ut prisen på vegne av Norsk Bibliotekforening avdeling Nord og de nordnorske fylkesbibliotekene.


Prisen skulle vært delt ut tidligere, men så kom Coronaen, og det ble så som så med arrangementer og muligheter for å dele ut prisen. 1. september er en fin anledning fordi det er Nasjonal bibliotekdag, en dag i regi av Norsk Bibliotekforening for å få oppmerksomhet om bibliotekenes tjenester og ansattes insats.

Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund var den som tok initiativ for å utvikle bibliotek-samarbeidet i de seks kommunene i Nord-Troms. Samarbeidet starta opp i 2004. I 2011 var biblioteksamarbeidet en av tre nominerte ved Norsk Bibliotekforenings nasjonale kåring av Årets bibliotek. Nominasjonen ga partene i samarbeidet fortjent oppmerksomhet. Oppmerksomheten ga kanskje også partene et lite løft og fornya tru på at det de jobber med har betydning.

Folkebibliotekene i de seks kommunene utgjør den fysiske strukturen i Nord-Troms studiesenter. I et avtalefestet samarbeid med UiT Norges arktiske universitet får studentene tilbud om bibliotektjenester. Dette er en tjeneste som har stor betydning for desentraliserte studenter i regionen.
Nordreisa bibliotek arbeider systematisk for å legge til rette for studenter i folkebiblioteket med arbeidsplasser og med litteraturtjenester. Margrethe har vært en pådriver i dette arbeidet og har hatt stor innvirkning på biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Samarbeidet utmerker seg med sin planmessighet og sine formelle strukturer. Avklarte samarbeidsformer er noe som opplagt bidrar til at arbeidet opprettholdes og utvikles. Dette har omfattet en bibliotekplan for regionen, metodebok for fellestjenester og minstestandarder for tjenestene til studiesenteret.

Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er unikt på mange måter, og utmerker seg i bibliotek-sammenheng. Samarbeidet har faste møtetidspunkt som er lagt til lyd/bildestudio. De har vist at dette er en god og effektiv møteform uavhengig av vær og føreforhold.  

Nordreisa bibliotek har tatt et ansvar for formidling av kunnskap om det kvenske og om kvensk litteratur. Biblioteket inngår i fellesskapet i Halti, og samarbeider med Halti kvenkultursenter og Nord-Troms museum om formidlingstiltak. Nordreisa bibliotek har utviklet formidlingstilbudet Ole Bok, som har markering klokka 1800 i kveld. Ole Bok følger barna fra to-årsalderen til opp i barneskolen. Det omfatter samarbeid med skole og foreldre om litteraturtilbud og lesestimulering.

I Nordreisa kommune er det formalisert samarbeid mellom folkebibliotek og skoler. Det er også en bibliotekbusstjeneste til skoler og barnehager. Det har vært gjennomført årlige sommerlesekampanjer for skolebarn i flere år, før det nasjonale tiltaket Sommerles ble en realitet. I sommer deltok over 70 barn.
Hver vår arrangeres Lesefestival i samarbeid med Skjervøy bibliotek. I tillegg gjennomfører kommunen litteraturformidlingstiltak til både små og store, i samarbeid med regionen eller alene.

Nordreisa bibliotek har vært nyskapende både innad i kommunen og i regionen. Biblioteket framstår alltid som et veldrevet bibliotek, som leverer aktuell litteratur og tjenester.

Nordreisa bibliotek ved leder Margrethe Haslund er en verdig vinner av Den nordnorske bibliotekprisen for 2019.